Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 12 - strona 1 Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 12 - strona 2 Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

04.06.2013
Wykład 12
Determinanty napływu BIZ można klasyfikować na różne sposoby. Na przykład możemy je podzielić na cztery grupy:
Instytucjonalne
Kulturowe
Społeczno-ekonomiczne
Polityczno-prawne
Inni dzielą te czynniki na popytowe i podażowe. Jeszcze inni - na geograficzne, ekonomiczne, polityczne i prawne.
Sprzyjający klimat
Resorce seeking
Łatwy dostęp do surowców
Rozwinięta infrastruktura, przede wszystkim transportowa umożliwiająca przesyłanie surowców
Ograniczona korupcja i dbałość o ochronę środowiska
Market seeking
Duże gospodarki zaludnione konsumentami o wysokiej sile nabywczej
Szybkie tempo wzrostu PKB
Wyższa od przeciętnej jakość infrastruktury i kapitału ludzkiego
Członkowstwo w regionalnych ugrupowaniach integracyjnych
Wysokie cła nie stanowią przeszkody
Efficiency seeking
Niskie płace, których nie niweluje niska produktywność pracowników
Niskie pozostałe koszty produkcji, czyli satysfakcjonująca jakość infrastruktury
Ograniczona korupcja i sprzyjające regulacje
Wysokość ceł może stanowić przeszkodę, jeśli produkcja jest dokonywana w oparciu o importowane komponenty z przeznaczeniem na eksport na inne rynki
Czynniki tworzące klimat inwestycyjny dla zagranicznych inwestorów
czynniki ekonomiczne
wielkość rynku
potencjał rynku
chłonność rynku
inflacja i bezrobocie
rozwój rynku finansowego
czynniki instytucjonalno-prawne i administracyjne
krajowe regulacje prawne dotyczące działalności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego
międzynarodowe regulacje prawne zagranicznych inwestycji bezpośrednich
działalność rządowych agencji inwestycyjnych
system bodźców inwestycyjnych
tworzenie i rozwój specjalnych stref ekonomicznych
Ponadnarodowy charakter zjawiska zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz zróżnicowanie narodowych rozwiązań prawnych odnoszących się do napływu zagranicznego kapitału, spowodowały konieczność wypracowania regulacji na szczeblu międzynarodowym. Wynikają one z bilateralnych i regionalnych umów inwestycyjnych, wiążących obie strony, jak i multilateralnych umów inwestycyjnych o charakterze nieobowiązującym.
OECD
Problematyka ta znalazła ujęcie m.in. w następujących dokumentach o charakterze multilateralnym:
w Deklaracji w sprawie instytucji międzynarodowych i przedsiębiorstw wielonarodowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz