Międzynarodowy przepływ produkcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowy przepływ produkcji - strona 1 Międzynarodowy przepływ produkcji - strona 2 Międzynarodowy przepływ produkcji - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 24.05
Międzynarodowy przepływ produkcji
Pojęcie międzynarodowych przepływów czynników produkcji - przemieszczanie się w skali ponadkrajowej kapitału, pracy, zasobów naturalnych oraz transfer wiedzy technicznej. Dodatkowo ekonomiści wskazują na środowisko naturalne człowieka.
Międzynarodowy przepływ kapitału
Ruch kapitału - transfer kapitału z kraju za granicę, bądź z zagranicy do kraju; wszelkie transfery międzynarodowe wynikające z różnych powodów
Eksport kapitału - wykorzystanie kapitału za granicą, które powoduje zobowiązania i należności w skali międzynarodowej; świadczenia jednostronne nie są eksportem kapitału, jak tez przemieszczanie kapitału wraz z jego właścicielem za granicę
Importerami są państwa, które mają niedobory kapitału (więcej konsumują niż inwestują), eksporterami zaś te które mają nadwyżki
Cechy transferów:
Zwrotność
Odpłatność
Typy transferów finansowych w skali międzynarodowej:
Nieodpłatne i bezzwrotne  pomoc humanitarna w przypadku klęsk żywiołowych, odszkodowania wojenne itp.
Nieodpłatne i zwrotne  nieoprocentowane kredyty (z centrum rozwoju czy czegoś takiego)
Odpłatne i bezzwrotne  kredyty wieczne (tzw. angielskie, kiedyś pożyczone ale bez wymogu zwrotu, trzeba jednak płacić odsetki)
Odpłatne i zwrotne
Formy eksportu/ importu kapitału:
Kryterium okresu inwestowania/przepływu kapitału
Krótkoterminowe (do 1 roku) np. kredyty kupieckie, bankowe
Średnioterminowe (1-5 lat) np. instrumenty rynku kapitałowego
Długoterminowe np. inwestycje pośrednie i bezpośrednie
Ze względu na podmiot dokonujący eksportu:
Kapitał publiczny
Kapitał prywatny
Kapitał wielkich organizacji międzynarodowych
Warianty przepływu (eksport - import)
Od publicznego eksportera do publicznego importera (kredyty państwowe)
Od publicznego eksportera do prywatnego importera (wiązane kredyty eksportowe)
Od prywatnego eksportera do prywatnego importera (kredyty kupieckie
Od prywatnego eksportera do pub (sprzedaż obligacji emitowanych przez rządy prywatnym nabywcom)
Ze względu na kierunek przepływów kapitału inwestycyjnego
Eksport kapitału
Import kapitału
Kryterium dokonania transakcji kapitałowej przez podmioty działające w różnych sektorach
Sektor pieniężny
Sektor pieniężny
Transakcje mają charakter aktywny lub pasywny
Najbardziej typowymi przepływami kapitału są dokonywane między:
Krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami
Krajowymi i zagranicznymi bankami zagranicznymi
Krajowymi i zagranicznymi instytucjami rządowymi


(…)

… o inwestycjach zagranicznych
Prawo działalności gospodarczej
Zmiany w kodeksie celnym
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
Prawo podatkowe
podmioty zagraniczne jako podatnicy VAT
podatek dochodowy od osób prawnych
ustawa „ordynacja podatkowa
podatkowa grupa kapitałowa
Prawo międzynarodowe zobowiązania kraju w sferze liberalizacji przepływów kapitałowych
zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Układzie…
…:
charakterze politycznym (kwestie przepływu ze względu na bezpieczeństwo narodowe i strategiczne kraju - wypłacalność kraju itp.) o charakterze ekonomicznym
przyczyny:
maksymalizacja zysku
produkcja dla przedsiębiorstwa macierzystego
możliwość osiągnięcia wyższej stopy zysku za granicą w porównaniu do kraju w krótkim okresie
niższe koszty produkcji i inwestycji za granicą
istnienie barier granicznych…

Z punktu widzenia eksportera
Wpływ na gospodarkę
- Gdy kraj ma nadwyżkę, wzrost produkcji, eksportu, oszczędności, ożywienie gospodarcze, pozytywny
- Gdy kraj ma niedobór, wpływ negatywny, kapitał ucieka
- pogarsza się od strony obrotów kapitałowych
- obroty bieżące wpływ pozytywny (poprawia bilans handlowy, ożywienie eksportu, napływ dywidend z tytułu inwestycji bezpośrednich, napływ procentów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz