Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - wykład - strona 1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia VII – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polegają na:BIZ:
przejęciu przedsiębiorstwa zagranicznego
ustanowieniu od podstaw przedsiębiorstwa za granicą – greenfield
rozszerzenie potencjału istniejącego przedsiębiorstwa w drodze reinwestycji

zakup różnego rodzaju tytułów własności firm za granicą, które prowadzą do przejęcia w całkowitym lub
decydującym stopniu kontroli nad firmą zagraniczną.
transfer różnych form czynników produkcji, technologicznego know how czy wiedzy na temat organizacji i
zarządzania. Inwestycje te mogą dotyczyć przekazania kapitału finansowego, jak i dóbr realnych.
występuje wówczas, gdy inwestor ma aktywny udział w działalności przedsiębiorstwa oraz włącza to
przedsiębiorstwo w swoja globalną i długofalową politykę.


2. Rodzaje BIZ:


Greenfield investments – założenie i wybudowanie nowego przedsiębiorstwa
Brownfield investments – przejecie już istniejącej spółki zagranicznej
3. Kryteria OECD od kiedy zaczyna się BIZ:


Kupno 10% lub więcej akcji zwykłych danej firmy
Zdobycie 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
4. Kontrola nad przedsiębiorstwem:
Kontrola nad przedsiębiorstwem może być sprawowana przy różnej wysokości inwestycji. Czasem nie wystarcza 40% akcji by
decydować o strategii firmy. Przy dużym rozproszeniu kapitału wystarcza nawet 10-20% aby móc sprawować kontrolę.
Korporacje transnarodowe – główny podmiot BIZ.
5. Eksporterzy i importerzy BIZ:


Wśród eksporterów BIZ dominują kraje rozwinięte (USA, UE i Japonia). Rośnie udział krajów rozwijających się
głównie azjatyckich (Hongkong, Tajlandia, Korea Pd.)
Wśród importerów BIZ również dominują kraje rozwinięte, ale w mniejszym stopniu.
6. Przyczyny wzrostu znaczenia BIZ:Powrót do protekcjonizmu, mimo znoszenia barier handlowych;
Zmiany polityczne i ekonomiczne;
Obniżenie kosztów przekazywania informacji.
7. Główne interpretacje teoretyczne BIZ:Teorie makroekonomiczne (np. teoria rentowności lokaty kapitału).
Teorie mikroekonomiczne (np. teoria przewagi własnościowej przedsiębiorstwa).
Teorie mieszane (np. teoria lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich, eklektyczna teoria produkcji
międzynarodowej).
Eklektyczna Teoria produkcji międzynarodowej J. Dunninga:
Dunning w swym paradygmacie OLI, wyodrębnia 3 współzależnie występujące rodzaje przewag, które musi mieć
przedsiębiorstwo aby podjąć działalność poza granicami kraju. BIZ opłaca się gdy:
1) Firma osiąga korzyści z posiadania praw własności ( O – Ownership). Wiedza o produkcie i jego wytwarzaniu,
patenty certyfikaty, które dają firmie przewagę nad zagranicznymi konkurentami nawet na obcym rynku.
2) Lokalizacja firmy (L – Location) jest najlepsza z możliwych. Lokalizacja musi przewyższać pod względem
atrakcyjności potencjalną lokalizację gdziekolwiek indziej na świecie.
3) Internacjonalizacja ( I – Internalization), bardziej opłaca się prowadzić działalność w ramach firmy w innym kraju
niż zawierać transakcje z kontrahentami zagranicznymi. (dla przedsiębiorstwa musi być bardziej opłacalne
Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia VII – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
4)
transferowanie przewag własnościowych za granicę wewnątrz własnej organizacji aniżeli sprzedaż lub
wydzierżawienie ich firmom zagranicznym).
8. Motywy podejmowania BIZ:

Poszukiwanie zasobów,
Poszukiwanie rynków,
Podnoszenie efektywności,
Pozyskiwanie strategicznych aktywów lub zdolności,
Podążanie za klientami firmy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz