Wymiana handlowa miedzynarodowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiana handlowa miedzynarodowa - wykład - strona 1 Wymiana handlowa miedzynarodowa - wykład - strona 2 Wymiana handlowa miedzynarodowa - wykład - strona 3

Fragment notatki:


06.11.12 Wpływ wymiany handlowej na dynamikę wzrostu gospodarczego Gospodarka otwarta: r=beta*i(k+z)(krajowe+zagraniczne)
Beta-średnia efektywność inwestycji, jeśli do beta dodamy zagraniczne zasoby( lepsze technologie, import lepiej wykształconej siły roboczej-menagerowie, zarządzający, import zagranicznych technik i metod zarządzania), dzięki takiemu importowi można znakomicie polepszyć efektywność gospodarowania. Proces inwestycyjny w kraju może zostać skrócony, a co za tym idzie może nastąpić szybszy wzrost nałożonego kapitału. Dany kraj może mieć problemy, ale nie zawsze, dziś jesteśmy światkami boomu inwestycyjnego w Chinach. Większość inwestycji realizowana jest w oparciu o projekty chińskie. Dla kraju małego i średniej wielkości ten problem jest bardzo ważny, zacofanie, które można rozwiązać poprzez import wyżej wymienionych czynników, co poprawia gospodarowanie w państwie. Rola współpracy wymiany międzynarodowej , zwiększenia składnika inwestycji. W gospodarce zamkniętej wielkość inwestycji zależy wyłącznie od krajowych oszczędności. W kraju słabiej rozwiniętym te oszczędności są zbyt małe a co za tym idzie inwestycje również są małe, a jak są niskie inwestycje to i tempo wzrostu gospodarczego jest niskie. Jest jeden sposób na powiększenie inwestycji w danym kraju. Poprzez import inwestycji zagranicznych. Pojęcie Oszczędności zagranicznych to wolne środki finansowe( kapitału), którymi dysponuje zagranica w danym momencie, te oszczędności zagraniczne dany kraj może wykorzystać, pożyczając je. Procesy gospodarowania maja to do siebie ze w 1 kraju występują w jednym cyklu nadwyżki finansowe, a w drugim kraju odczuwa się ich brak i niedosyt i rośnie na nie popyt. W związku tym w warunkach swobody przepływu środków i kapitału ma miejsce alokacja . W gospodarce gdzie ma miejsce nadwyżka kapitału, cena tego kapitału (stopa procentowa) jest niska. Jeżeli wśród nas nie byłoby kapitału, albo byłby on niewielki, to każda forma użyczenia pożyczki wiązałaby się z wysoką ceną. W gospodarce gdzie jest nadwyżka kapitału, jego cena jest niska, ale w gospodarce gdzie jest niedobór kapitału i środków finansowych, jego cena jest wyższa, (cena rozumiana jako stopa procentowa, czyli wynagrodzenie od kapitału). Może nastąpić przeniesienie kapitału z jednej gospodarki do drugiej, tam gdzie brakuje kapitału, to tam napływa kapitał z zagranicy pod postacią inwestycji zagranicznych. Napływ kapitału może być automatyczny albo stwarza się warunki specjalne. Kraj może pożyczyć kapitał innemu krajowi zwiększając stopę inwestycji. Wykorzystanie inwestycji z zagranicy to jedyny sposób na przezwyciężenie niskiej akumulacji wewnętrznej. Historyczny proces uprzemysłowienia wielu państw odbywał się w oparciu o import kapitału, klasycznym przykładem są USA. Po zakończeniu wojny secesyjnej, USA zaczęły się szybko rozwijać w oparciu o nakłady inwestycyjne, które pochodziły z Europy. Wykorzystanie zagranicznych inwestycji pozwala zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego.


(…)

… w oparciu o nakłady inwestycyjne, które pochodziły z Europy. Wykorzystanie zagranicznych inwestycji pozwala zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego.
Formy importu( wykorzystania) oszczędności zagranicznych, celem podniesienia stopy inwestycji w dochodzie narodowym i tempa wzrostu gospodarczego. Mamy 3 sposoby wykorzystania oszczędności zagranicznych:
Pomoc rozwojowa
Kredyty Bezpośrednie inwestycje…
… się dłużnikami. W ten sposób narodziło się zjawisko zadłużenia międzynarodowego, to jest taka sytuacja gdzie państwo , dana grupa państw, nie była w stanie spłacić zaciągniętych kredytów i ogłaszała stan niewypłacalności. Historia zadłużenia międzynarodowego-we współczesnej historii nowożytnej, zad łużnikami były kraje Ameryki Łacińskiej, potem te kraje były słabe i zaciągały kredyty. Jak te państwa ogłaszały…
… okresie czasu jest to korzystne ponieważ dochody pojawiają się z inwestycji zagranicznych w postaci dywidendy. Ad.1 Inwestycje bezpośrednie z punktu widzenia kraju eksportera
Przedsiębiorstwa produkcyjne na ogół prowadzą działalność w ramach danego państwa, rozumiana jako produkcja i sprzedaż towarów na terenie danego kraju. Zwykle takie przedsiębiorstwa sprzedają również towary na rynkach zagranicznych…
… w oparciu o nakłady inwestycyjne, które pochodziły z Europy. Wykorzystanie zagranicznych inwestycji pozwala zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego.
Formy importu( wykorzystania) oszczędności zagranicznych, celem podniesienia stopy inwestycji w dochodzie narodowym i tempa wzrostu gospodarczego. Mamy 3 sposoby wykorzystania oszczędności zagranicznych:
Pomoc rozwojowa
Kredyty Bezpośrednie inwestycje
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz