Rodzaje i miechanizm międzynarodowych transferów kapitałowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje i miechanizm międzynarodowych transferów kapitałowych - strona 1 Rodzaje i miechanizm międzynarodowych transferów kapitałowych - strona 2 Rodzaje i miechanizm międzynarodowych transferów kapitałowych - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT 8. RODZAJE I MECHANIZM MIĘDZYNARODOWYCH TRANSFERÓW KAPITAŁOWYCH. Plan wykładu 1. Przepływ kapitału - kierunki. 2. Przyczyny międzynarodowych przepływów kapitału. 3. Międzynarodowe przepływy kapitału - podstawowe pojęcia i teorie. 4. Struktura międzynarodowych przepływów kapitałowych. 5. Bilans płatniczy - pojęci i struktura. 6. Deficyt płatniczy. 7. Wnioski. Międzynarodowe przepływy kapitałowe Klasyczna teoria ekonomii mówi, że kapitały powinny przepływać od krajów bogatych do krajów biednych. Tymczasem współczesny paradoks polega na tym, iż kapitał przepływa od krajów biednych do krajów bogatych.
Przyczyny przepływu kapitału  Krajowe oszczędności = krajowe inwestycje  Krajowe oszczędności ≠ krajowe inwestycje  Krajowe oszczędności niż stopa kredytowania.

(…)

… z zagranicznych aktywów posiadanych przez obywateli danego kraju a dochodami z krajowych aktywów posiadanych przez obywateli zagranicy.  Saldo transferów bieżących - to różnica między pomocą finansową otrzymywaną a udzielaną. Rachunek finansowy:  inwestycje bezpośrednie;  inwestycje portfelowe;  pozostałe inwestycje;  pochodne instrumenty finansowe.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) Zagraniczne…
… i kapitałowego - subwencje eksportowe, ograniczenie wydatków na import (wzrost ceł, kontyngentów), reglamentacja dewizowa.
Wnioski  Kierunek przepływów kapitałowych netto od krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych.  Wraz z ewolucją rynków finansowych wzrasta indeks mobilności kapitału.  W strukturze przepływów kapitałowych maleje rola inwestycji portfelowych na rzecz inwestycji zagranicznych…
… inwestycyjnych;  globalnego rozwoju gospodarczego. Międzynarodowe przepływy kapitału Międzynarodowa mobilność kapitału oznacza możliwość przepływu finansowego kapitału między krajami. Przepływy kapitału finansowego - źródło finansowania majątku (aktywów), np. fabryki, wyposażenie, aktywa finansowe. Przepływy kapitału finansowego - rozumiane jako okresowa wymiana handlowa.
Międzynarodowe przepływy kapitału…
…) - zestawienie inwestycji zagranicznych w danym kraju oraz zagranicznych aktywów lub inwestycji danego kraju za granicą.  Rachunek finansowy (financial account) - zestawienie sprzedaży aktywów nierezydentom z zakupami aktywów zlokalizowanych za granicą (przepływ aktywów finansowych). Każdy z rachunków jest podzielony na szczegółowe elementy. Pozostałe elementy bilansu płatniczego:  Saldo błędów i opuszczeń…
… naturalne. Skutki deficytu obrotów bieżących  brak równowagi między krajowymi oszczędnościami a krajowymi inwestycjami;  napływ kapitału zagranicznego: o zwiększ podaż dewiz na rynku krajowym; o powoduje aprecjację waluty krajowej; o pogorszenie konkurencyjności krajowych eksporterów; o pogłębia deficyt obrotów bieżących. Przywracanie równowagi bilansu płatniczego Środki służące przywracaniu równowagi…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz