Bilans płatniczy - wykład - zasada podwójnego zapisu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans płatniczy - wykład - zasada podwójnego zapisu - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia VIII – Bilans płatniczy
Bilans płatniczy - to zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych między rezydentami krajowymi a zagranicą w danym
okresie, najczęściej jednym roku. Jest to także narzędzie, które przy zastosowaniu technik księgowych pozwala określić
sytuacje finansową kraju na styku z otoczeniem zewnętrznym.
1. Zasada podwójnego zapisu:Bilans jest sporządzany z ogólnymi zasadami księgowości.
Transakcje debetowe pociągają za sobą płatność wobec rezydenta zagranicznego; import, przepływ polskiego
kapitału za granicę.
Transakcje kredytowe pociągają za sobą otrzymanie płatności z zagranicy; eksport, napływ zagraniczne kapitału do
Polski.
2. Struktura bilansu płatniczego:
Bilans obrotów bieżących;
 Rachunek towarowy
 Rachunek usługowy
 Rachunek dochodów (bilans procentów i dywidend)
 Rachunek transferów jednostronnych
Bilans obrotów kapitałowych i finansowych;
 Rachunek kapitałowy
 Rachunek finansowy
Bilans obrotów wyrównawczych, bilans rezerw walutowych (pozycje finansujące);
Saldo błędów i opuszczeń.
3. Równowaga bilansu płatniczego:


Transakcje autonomiczne – zawierane niezależnie od stanu bilansu płatniczego.
Transakcje wyrównawcze (kompensacyjne) – zawierane z myślą o wyrównaniu bilansu płatniczego.
Bilans płatniczy jest w równowadze gdy transakcje autonomiczne równoważą się, a transakcje wyrównawcze nie występują.


Deficyt w bilansie płatniczym, nadwyżka całkowitych zobowiązań nad należnościami na rachunku bieżącym i
kapitałowym.
Nadwyżka bilansu płatniczego, należności przewyższają zobowiązania na rachunku bieżącym i kapitałowym oraz
powodują wzrost rezerw dewizowych.
4. Znaczenie bilansu płatniczego:


Bilans oddziałuje na kierunki polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza monetarnej, fiskalnej, handlowej, i na kurs
walutowy.
Informacje zawarte w bilansie są niezwykle ważne dla banków i przedsiębiorstw oraz innych podmiotów
bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w wymianie handlowej i finansowej z zagranicą.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz