Finanse międzynarodowe- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe- wykład 8 - strona 1 Finanse międzynarodowe- wykład 8 - strona 2 Finanse międzynarodowe- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 8
Determinanty
Klasyfikacja determinantów napływu kapitału międzynarodowego
determinanty ekonomiczne determinanty formalno - instytucjonalne
determinanty naturalne
determinanty społeczno - kulturowe
Determinanty ekonomiczne
czynniki obejmujące aktualną i oczekiwaną sytuację gospodarczą (dynamika PKB, inflacja, wzrost produkcji, poziom techniczny i itp.)
stan infrastruktury materialnej danego kraju
Determinanty formalno - instytucjonalne
warunki wpływające na ogólną stabilność systemu politycznego kraju przyjmującego
warunki wynikające z polityki gospodarczej rządu, które mogą być przyczyną strat dla inwestorów
regulacje prawne
Determinanty naturalne
ukształtowanie trenu
zasoby naturalne
klimat
środowisko naturalne
położenie geograficzne (Polska jest położona w środku Europy, zaletą tego jest to, że przez nasz kraj zawsze będą przechodziły szlaki handlowe)
inne
Determinanty społeczno - kulturowe
sytuacja na rynku pracy
jakość i bezpieczeństwo pracy
rola związków zawodowych
etyka
kultura
przyzwyczajenia i tradycje
Statystyka bilansu płatniczego obejmuje:
bilans płatniczy - obejmuje wszystkie powiązania (transakcje) danego kraju z otoczeniem - jest to rzetelne zestawienie wszystkich transakcji.
oficjalne aktywa rezerwowe
zadłużenie zagraniczne
międzynarodową pozycję inwestycyjną
płynne aktywa i pasywa w walutach obcych
Bilans płatniczy - sumaryczne i uporządkowane zestawienie wszystkich transakcji dokonanych przez rezydentów z nierezydentami w określonym czasie.
Wyraża on bezpośrednio poziom i strukturę obrotów płatniczych z zagranicą.
Bilans jest zestawieniem sporządzonym według ogólnych zasad księgowości. Transakcje międzynarodowe są w nim klasyfikowane jako:
transakcje debetowe (aktywa/winien) - są ujmowane ze znakiem minus
transakcje kredytowe (pasywa/ ma) - są ujmowane ze znakiem plus
Komponenty bilansu płatniczego:
rachunek obrotów bieżących
rachunek kapitałowy i finansowy - pokazuje czy dany kraj jest atrakcyjny inwestycyjnie, jest traktowany jako ostateczność. saldo błędów i opuszczeń - Jeżeli transakcji dokonujemy za pośrednictwem banku to bank za nas poinformuje NBP o tej transakcji. Dotyczy tylko transakcji na kwoty większe niż 10 000 Euro

(…)

… bezpośrednich]
rachunek instrumentów pochodnych - zobowiązanie dotyczą nierezydentów, a należności odnoszą się do rezydentów. [wzrosty i spadki tak jak w inwestycjach bezpośrednich]. *Spadek rezerw walutowych (+) - oznacza że bilans zamknął się deficytem, mniej kapitału napłynęło do naszego kraju niż wypłynęło od nas na rynki zagraniczne.
*Wzrost rezerw walutowych (-) - oznacza że bilans zamknął się nadwyżką…
… się sobie. Zwykle mamy do czynienia z nadwyżką lub deficytem. Polska ma nadwyżkę.
Rachunek (bilans) obrotów bieżących - rejestruje wszystkie transakcje, które są regulowane w miarę powstania i nie rodzą dla stron żadnych zobowiązań, obejmuje:
rachunek obrotów towarowych (bilans handlowy)
rachunek (bilans) usług - import i eksport usług; zaliczamy do nich trzy grupy: usługi transportowe, usługi turystyczne…
… nierezydentom, z drugiej umorzenia długów rezydentów przez nierezydentów. Ujmuje się również zakup i sprzedaż aktywów niematerialnych (patentów, znaków towarowych, licencji z wyjątkiem inwestorów bezpośrednich) oraz zakup i sprzedaż aktywów niefinansowych o charakterze niekomercyjnym.
rachunek inwestycji bezpośrednich - ujmowane są inwestycje bezpośrednie z zagranicy w Polsce (zobowiązania) oraz Polskie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz