Finanse międzynarodowe

note /search

Finanse międzynarodowe notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 8645
Wyświetleń: 12775

...Banki centralne, cele: -zawierają transakcje na rynkach walutowych w ramach inwestycji walutowych (kupno albo sprzedaż waluty obcej za walutę krajową)Bank Centralny staje się drugą strona w transakcji, chce poprzez inwestycje wpłynąć na zmiany kursów walutowych -zarządzają rezerwami walutow...

Finanse międzynarodowe - różne prace

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 3752
Wyświetleń: 9905

W tym z dwóch prezentacji: Oficjalne rezerwy walutowe oraz Droga do Unii Gospodarczej i Walutowej. ...struktura walutowa dewiz zależy od: Struktury płatności w handlu zagranicznym Struktury walutowej napływającego kapitału zagraniczn...

Kolokwium - opracowane pytania- finanse miedzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 6202

...2. Przedstaw pozytywne i negatywne strony inwestycji zagranicznych w Polsce. Nasz kraj dobrze poradził sobie ze światowym kryzysem, co na pewno spowoduje lepsze postrzeganie polskiej gospodarki przez inwestorów i przyczyni się do napływu kapitału zagranicznego dzięki inwestycjom zagraniczn...

Finanse międzynarodowe - Terminowy rynek walutowy OTC

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2709
Wyświetleń: 4578

Struktura i mechanizm rynku walutowego Terminowy rynek walutowy OTC Giełdowy rynek kontraktów walutowych Czynniki determinujące kurs walutowy Międzynarodowe systemy walutowe Rezerwy walutowe i ich struktura Unia Gospodarcza i Walutowa Rola EURO i USD w MSW Pośrednie systemy kursowe D...

Wykład 1 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1533

Dr Katarzyna Sum, FINANSE MIĘDZYNARODOWE, I WYKŁAD - WPROWADZENIE Pojęcie i funkcje rynku finansowego Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alokacja oszczędności Oferowanie instrumentów umożliwiających zarządzanie finansowe Klasyfikacja rynków finansowych Rynek pien...

Wykład 2 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1526

Dr K. Sum, Finanse międzynarodowe, wykład II - Kursy i systemy walutowe: Kurs walutowy Cena jednej waluty wyrażona w drugiej Kwotowanie bezpośrednie - cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej Kwotowanie pośrednie- cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej Systemy kursowe Kurs płynny ...

Wykład 3 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498

Dr K. Sum, Finanse międzynarodowe, wykład 3 - Kurs walutowy w długim okresie Prawo jednej ceny Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa Przykład: Jeżeli ER=1,5 USD/GBP PGBP=30 GBP PUSD=45 US...

Wykład 4 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1435

Dr K. Sum, Finanse międzynarodowe, wykład IV - Stałe kursy walutowe: Dlaczego analizujemy stałe kursy walutowe? Kurs płynny kierowany Regionalne porozumienia walutowe Unie walutowe i izby walutowe Systemy walutowe w krajach rozwijających się Wnioski z przeszłości Bilans banku centralnego W...

Finanse międzynarodowe- wykład 1 - Kryzys meksykański

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

28.09.2011 Wykład 1 Sprawy organizacyjne: Egzamin: Test wielokrotnego wyboru 20 pytań, aby zdać należy mieć 11 pkt Jeśli się chodzi na wykłady można dostać bonus + 0,5 oceny, a jeśli się nie zda I terminu to można zdać w II terminie bez oceny niedostatecznej Notatki: definicje, funkcje, zadani...

Agencje ratingowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1239

05.10.2011 Wykład 2 Agencje ratingowe mają ogromną władzę, są w stanie doprowadzić do zadłużeń i bankructw państw i rządów. Wpływ globalizacji …(Instytucje ratingowe dokonują analizy ryzyka finansowego) A B - niski poziom ryzyka C D - ...