finanse międzynarodowe notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7679
Wyświetleń: 11466
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse międzynarodowe notatki - strona 1 finanse międzynarodowe notatki - strona 2 finanse międzynarodowe notatki - strona 3

Fragment notatki:...Banki centralne, cele:
-zawierają transakcje na rynkach walutowych w ramach inwestycji walutowych (kupno albo sprzedaż waluty obcej za walutę krajową)Bank Centralny staje się drugą strona w transakcji, chce poprzez inwestycje wpłynąć na zmiany kursów walutowych
-zarządzają rezerwami walutowymi bez względu na to czy są ich właścicielami czy nie. Zarządzają strukturą walutową, tych rezerw (instrumentami w jakich się te rezerwy trzyma ,walutami i okresami zapadalności)
-spekulacja walutowa
-operacja otwartego rynku...

..Teoria kursu równowagi bilansu płatniczego:
Powstała na przełomie lat 20 i 30 XX w. Stworzył ją Robinson. Wg tej teorii kurs walutowy zależy od salda bilansu płatniczego. Jeżeli mamy + saldo bilansu płatniczego to mamy aprecjacje waluty krajowej. Jeżeli saldo mamy – to wtedy jest deprecjacja waluty krajowej. Twórcy teorii twierdzili, że zależność jest jednostronna, a krytycy dwustronna ( i mieli racje ). Twórcy nie uwzględniają rezerw walutowych danego kraju ( Jeżeli kraj ma duże rezerwy walutowe to ma większe możliwości do obrony i interwencji na rynku walutowym i odwrotnie. Ta teoria nie bierze też pod uwagę rodzaju rynku związanego z rodzajem gospodarczym (handlowym). Zaletą tej teorii jest to, że bierze pod uwagę wiele czynników, jest prosta...
Model SZTYWNYCH CEN ( w teoriach monetarnych model przestrzelenia)
Założenia modelu:
wg Dornbusha teoria parytetu siły nabywczej sprawdza się tylko w długim okresie czasu
przyjmuje, że ceny dóbr, usług, aktywów w długim okresie czasu są sztywne, elastyczne są ceny w krótkim i średnim okresie czasu
zakłada, że w krótkim okresie czasu deprecjacja i aprecjacja kursu walutowego zależy od stóp %
kapitał mobilny, aktywa są substytutami...


Banki centralne, cele:
-zawierają transakcje na rynkach walutowych w ramach inwestycji walutowych (kupno albo sprzedaż waluty obcej za walutę krajową)Bank Centralny staje się drugą strona w transakcji, chce poprzez inwestycje wpłynąć na zmiany kursów walutowych
-zarządzają rezerwami walutowymi bez względu na to czy są ich właścicielami czy nie. Zarządzają strukturą walutową, tych rezerw (instrumentami w jakich się te rezerwy trzyma ,walutami i okresami zapadalności)
-spekulacja walutowa
-operacja otwartego rynku
Banki dewizowe maja licencje na zawieranie transakcji na rynkach walutowych. Wyróżniamy trzon banków, są to duże banki, które zawierają transakcje na bardzo duże sumy. Nazywamy ich kreatorem rynku międzynarodowego.
Brokerzy są uczestnikami rynku ,ale oni nie zawierają transakcji, ułatwiają oni jedynie zawieranie tych transakcji.
-ze względu transakcji zawieranych na rynku:
*Spot- tranzakcje natychmiastowe, bieżące, kasowe, z reguły nazywa się je spot bo sa realizowane w dwa dni.
*Antespot- transakcje gdzie dostawa jest przed spotem (na dzis na jutro)
*Forward- transakcje gdzie dostawa jest po dacie spot,transakcja terminowa,rzeczywista.Musi dojsc do fizycznej dostawy walut.W takiej transakcji wyznacza się dokładny dzień dostawy walut.
*swap walutowy
Transakcje FOWARD- jest to transakcja kupna/sprzedaży waluty X za walutę Y według kursu terminowego ustalonego w dniu zawierania transakcji i gdzie dostawa walut ma miejsce po dacie waluty spot.
Cele transakcji Forward:
-zabezpieczenie się przed zmianami kursów tzw. Hedge, odgrodzenie się od ryzyka zmiany kursu.
-spekulacja-ogólne warunki:
*banki limitują od dołu i od góry wartość transakcji. Limitują drobna kwotę, żeby wyeliminować drobnych graczy.
* bank od spekulanta żąda

(…)

… do sprzedazy w określonym terminie w przyszłości i w scisle określonej w momencie zawarcia transakcji ceny walutowej, ustalonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego. Standaryzacja dotyczy: 1. rozmiaru kontraktu-powinien być dostosowany do potrzeb rynku. 2. termin na jaki kontrakt zostal wystawiony ( ostatnie miesiące kwartałów marzec, czerwiec…
… za walutę krajową. Waluta obcą może sprzedawać ktoś kto będzie ją miał w przyszłości czyli eksporterzy, inwestorzy, kredytodawcy(banki które udzieliły kredytu w walutach obcych).Eksporter broni się przed deprecjacją waluty obcej i aprecjacją waluty krajowej.
Hedge kupowany-bedize kupował ktoś kto ma zobowiązania w walutach obcych np. importer, kredytobiorca (szczególnym kredytobiorcą jest remitent
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz