Remitent

note /search

Weksle - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

, na rzecz której ma nastąpić zapłata, czyli odbiorcą przekazu, jest remitent. Przekazany...

Weksel - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

(trasant może, ale nie musi akceptować weksla, jeżeli akceptuje staje się dłużnikiem). Remitent. Indosant...

Dokumenty finansowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

kwoty pieniężnej okazicielowi lub osobie wymienionej na czeku (remitentowi) Obrót czekami reguluje prawo...

Czek (wiadomości podstawowe).

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

czekowy w ogóle się nie pojawia. Rola osób występujących na czeku. Wystawca - dłużnik czekowy. Remitent...

Indos.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162

- „ustępuje na zlecenie Jana Kowalskiego - Jan Brzozowski” (J.B jest remitentem). Wyjątkowo indos ma skutki...

Emisja obligacji zwykłych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

remitent zobowiązuje się wobec obligatariusza do określonych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych...

Weksle

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2695

na rzecz wierzyciela w ustalonym terminie. Pojęcia: Trasant: Trasat: Remitent: Suma wekslowa: Awal: Indos...