Emisja obligacji zwykłych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emisja obligacji zwykłych - strona 1

Fragment notatki:

W warunkach trudności finansowych, jest niezwykle trudno uplasować na rynku emisję obligacji zwykłych. Cele i warunki emisji są określone w prospekcie emisyjnym i dotyczą one częściej finansowania przedsięwzięć rozwojowych, niż przywracania krótkoterminowej równowagi kapitałowej. Na podstawie warunków emisji remitent zobowiązuje się wobec obligatariusza do określonych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. Świadczenie pieniężne polega na wykupie obligacji lub zapłacie należności ubocznych czyli odsetek oraz różnicy między ceną nominalną a ceną emisyjną obligacji. Świadczenie niepieniężne może dotyczyć przyznania obligatariuszowi prawa do udziału w przyszłych zyskach remitenta, prawa do zamiany obligacji na akcje spółki będącej ich remitentem, czy też prawa pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji dzisiejszego obligatariusza. Zobowiązania remitenta są ważne względem każdego kolejnego właściciela obligacji. Obligacje przedsiębiorstw mogą być emitowane jako: - obligacje imienne, wówczas nazwisko ich właściciela figuruje w rejestrze nabywców, - obligacje na okaziciela , których właściciel nie figuruje w żadnym rejestrze, Do takiej obligacji dołączone są kupony odsetkowe, które właściciel odrywa w terminie ich płatności i wysyła do powiernika emisji, a ten pośredniczy w uzyskaniu ich od emitenta obligacji
- jako zapis elektroniczny na rachunku ich właścicieli, należności z tytułu oprocentowania są bezpośrednio przekazywane na wskazane konto bankowe obligatariusza. Ta forma obligacji jest obecnie powszechnie stosowana.
W warunkach utraty równowagi finansowej częściej sięga się do emisji obligacji zamiennych na akcje. Jest to wygodne źródło pozyskania kapitału, w przypadku, gdy wierzyciel nie jest do końca przekonany, co do powodzenia programu restrukturyzacji. Stąd wchodzi on do przedsiębiorstwa jako wierzyciel, którego dług jest zabezpieczony. Licząc na wzrost ceny akcji oraz wartości firmy w przyszłości, ma nadzieję, że zamieni posiadane papiery dłużne na papiery właścicielskie na korzystnych dla siebie warunkach. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz