Weksel - charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weksel - charakterystyka - strona 1 Weksel - charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:

Weksel. Podmioty występujące na wekslu. I grupa dłużnika: Wystawca.
Trasant przy wekslu trasowanym (trasant może, ale nie musi akceptować weksla, jeżeli akceptuje staje się dłużnikiem).
Remitent. Indosant. Avalista (poręczyciel).
Wyręczyciel .
II wierzyciel: Indosatariusz. Indosant.
III „ni pies, ni wydra” - ani wierzyciel, ani dłużnik wekslowy:
Bank - ściąga z rachunku bankowego wystawcy lub trasanta/akceptanta odpowiednią kwotę i płaci indosatariuszowi.
Świadkowie wekslowi - już się tego nie praktykuje.
Prawna konstrukcja weksla: Własny. Bez trasanta.
Trasowany .
Przekaz sformalizowany.
Nieważny weksel trasowany może być przekazem (konwersja).
Weksel in blanco (deklaracja wekslowa). Weksel gwarancyjny.
W praktyce gospodarczej weksel pełni funkcje gwarancyjną (środek zabezpieczeń gwarancyjnych). Taką funkcję pełni zwłaszcza weksel in blanco, czyli weksel niezupełny w chwili wystawienia przez wystawcę..
Cechy weksla in blanco:
Podpis wystawcy.
W celu zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Wydanie weksla niezupełnego remitentowi.
Weksel taki służy do zabezpieczania wierzytelności wynikającej ze stosunku pozawekslowego (wierzytelność kredytowa).
Funkcja gwarancyjna weksla polega na tym, że wierzyciel wekslowy może wypełnić weksel także o kwotę zaległości kredytowej. Uzupełnienie weksla należy do remitenta - chodzi o uzupełnienie o kwotę zadłużenia kredytowego.
Zwykle wystawieniu weksla in blanco towarzyszy podpisanie deklaracji wekslowej, w której remitent zostaje upoważniony do wypełnienia weksla zgodnie z porozumieniem, deklaracją wekslową.
Jeżeli remitent uzupełni weksel niezgodnie z porozumieniem wekslowym  dłużnik może odmówić wykonania zobowiązania.
W praktyce zdarzają się też deklaracje ustne.
Dowód wypełnienia weksla niezgodnie z deklaracją obciąża wystawcę.
Przed wojną toczył się spór o to, czy weksle in blanco są dopuszczalne. Obecnie nie ma wątpliwości, że są dopuszczalne.
Jest możliwy indos weksla in blanco  ze skutkami cesji.
I-t(5)
I-sz(6)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz