Rynki walutowe- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki walutowe- wykład 1 - strona 1 Rynki walutowe- wykład 1 - strona 2 Rynki walutowe- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 1
Zaliczenie na ostatnim wykładzie - 1 część pytania testowe, 2 pytania do uzupełnienia, 3 część opisowa, 4 część zadania (czyli np. przeprowadzenie transakcji arbitrażowych, transakcji hedgingowych itp.). 1 i 2 część po 1 punkcie, 3 i 4 po 2 punkty.
Literatura:
Pietrzak, Kowalik `Finanse międzynarodowe, zbiór zadań' 1 rozdział poświęcony rynkom walutowym (kilka odp. jest błędnych)
Jacek Zając `Polski rynek walutowy w praktyce'
Bogumił Bernaś `Finanse międzynarodowe'
Finanse. Bankowość i rynki finansowe - Pietrzak i Markiewicz
Krzysztof Kochan `Forex w praktyce'
James Dicks `Forex dla początkujących'
Rynek walutowy - całokształt transakcji wymiany walut wraz z instytucjami pomagającymi je przeprowadzać oraz zespół urządzeń i czynności za pomocą, których zawierane są transakcje walutowe. Wszystkie operacje, w których będą uczestniczyły co najmniej dwie waluty, transakcje są przeprowadzane pomiędzy różnymi podmiotami, obecnie praktycznie każdy może być takim podmiotem, natomiast o warunkach, wysokościach itp. ustają władze monetarne danego kraju - decydują o zakresie, w jakim można obracać walutami danego kraju.
Transakcje przeprowadzane na rynku walutowym można podzielić: Rynek walutowy
Lokalny Międzynarodowy
W zależności od zakresu swobody transakcji, rynki lokalne przyjmują kształt rynku międzynarodowego???
Pary walutowe, w których najczęściej przeprowadza się transakcje na rynkach międzynarodowych to USD i EUR
Rynek walutowy:
Lokalny (narodowy) - (rynek lokalny często stanowi część rynku międzynarodowego), obszary działania rynku lokalnego:
Na styku dwóch sektorów gospodarki: finansowego i niefinansowego
Wewnątrz samego sektora finansowego
Międzynarodowy (mogą przeprowadzać wszystkie podmioty bez względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania) Typ rynku walutowego zależy od:
Zakresu wymienialności waluty krajowej
Polityki władz monetarnych
LOKALNY (NARODOWY)
Wolny rynek walutowy - podmioty gospodarcze mogą swobodnie wymieniać walutę danego kraju na inne waluty, bez ograniczeń ze strony władz państwowych. Aktualna sytuacja rynkowa określana jest przez bieżące relacje podaży i popytu. Z takim rynkiem mamy do czynienia w krajach o walutach w pełni wymienialnych. (Polska nie ma jeszcze wolnego rynku, niektóre kraje trzecie muszą mieć zgodę władz Polskich, aby przeprowadzić transakcje walutowe - te kraje, z którymi nie mamy podpisanych umów międzynarodowych. Na Polskim rynku nie można też przeprowadzać transakcji we wszystkich walutach; rynek wolny ma zaledwie 45 krajów na świecie). Podsumowując to

(…)

… odsprzedaży zarobionych za granicą walut obcych (najczęściej bankowi z uprawnieniami dewizowymi, który może następnie sprzedawać je wybranym podmiotom gospodarczym). Waluta kraju z ograniczeniami dewizowymi jest zwykle niewymienialna, a reglamentacja dewizowa powoduje powstanie tzw. `czarnego rynku'. (Obecnie takie kraje to m.in. Kuba, Chiny, Kambodża, kraje środkowej Afryki; w Polsce był to PKO do 1990…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz