POLITYKA KURSOWA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLITYKA KURSOWA - strona 1 POLITYKA KURSOWA - strona 2 POLITYKA KURSOWA - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA KURSOWA
W Polsce polityka kursowa znajduje się w rękach rządu w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej
Kurs walutowy, to cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej.
FUNKCE kursu walutowego:
instrument Polityki Pieniężnej
informacyjno-decyzyjne
cenotwórcza
alokacyjna ( alokacja kapitałów w obrębie całego ....)
RODZAJE kursów walutowych
ze względu na zmienność
kursy stałe
kursy zmienne
Kursy stałe:
sztywny kurs walutowy ( currency board - zarząd walutą )
Kurs jest ustalony ustawowo przez Bank Centralny i nie zmienia się nawet pod wpływem radykalnych zmian wskaźników gospodarczych.
System stałych kursów walutowych
Kurs jest stały, ale może się zmieniać po jakimś czasie , pod wpływem szczególnych , gwałtownych zmian gospodarczych (np. nagły wzrost inflacji )
system stałych kursów z tolerowaną marżą odchyleń
Jest to kurs stały, ustalany przez B.C, ale z możliwą ustaloną zmianą z marżą odchyleń.
stały kurs ze stopniową zmianą parytetu.
Jest to kurs stały, ale np. co miesiąc może się zmieniać ( dewaluacja o jakiś konkretny procent ).
Kursy płynne
Jest to kurs walutowy, który kształtuje się na rynku pod wpływem podaży, popytu na dane waluty na rynku walutowym.
ze względu na sposób określenia
kurs rynkowy bez ingerencji władz monetarnych
kurs walutowy administrowany ( kurs z dodatkową możliwością B.C na rynku walutowym w celu korekty kursu najczęściej waluty krajowej)
ze względu na termin zawarcia transakcji
kurs kasowy ( spot , kurs natychmiastowy ) są wykorzystywane na rynkach
kurs terminowy
ze względu na termin zawarcia transakcji
kurs nominalny - bez stopy inflacji
kurs realny - ze stopą inflacji
Rynek walutowy, to rynek na którym następuje obrót walutami różnego rodzaju.
R.w jest największym i najpłynniejszym ( można w każdej chwili dokonać transakcji). Na dzień dzisiejszy w większości krajów jest możliwość wymiany na każdym rynku walutowym na całym świecie. Jest to rynek 24h.
Podstawowymi inwestorami są banki ( 70% transakcji dokonywane jest przez bank centralny, 20 - 25% transakcji między bankami a klientami, 5 % to rynek kantorowy ).
TRADYCYJNY RYNEK WALUTOWY
Rynek transakcji futures
Rynek opcji
Transakcje kasowe
Inaczej transakcja spotowa, natychmiastowa, dotycząca operacji jednoorazowej w której jedna waluta wymieniana jest na inną po tzw. kursie kasowym. Okres dostawy waluty nie może przekraczać 2 dni.


(…)

… dotyczące dostawy określonej waluty, w ustalonym terminie, w przyszłości w określonej standardowej wielkości, ustalonym kursie i określonym miejscu, zawierane na giełdach i mają charakter aukcyjny
Opsje kursowe
Jest to prawo do zakupu lub sprzedaży walut po określonym kursie , w ustalonym terminie ( opcja europejska) lub przed upływem tego terminu ( opcja amerykańska )
Na świecie są trzy rynki walutowe…

wprowadzać ograniczenia walutowe
dokonywać interwencji walutowych
ad1) jest to dokonywanie przez B.C dewaluacji i rewaluacji kursu waluty krajowej
dewaluacja - obniżanie wartości waluty krajowej ( cel:poprawa exportu) kurs stały
rewaluacja - podwyższenie wartości waluty krajowej
Rewaluacja i dewaluacja są to procesy dokonywane w dłuższym okresie czasu. Przyczyną są niekorzystne zmiany w bilansie handlowym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz