Finanse międzynarodowe - różne prace

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3724
Wyświetleń: 9814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - różne prace - strona 1 Finanse międzynarodowe - różne prace - strona 2 Finanse międzynarodowe - różne prace - strona 3

Fragment notatki:

W tym z dwóch prezentacji: Oficjalne rezerwy walutowe oraz Droga do Unii Gospodarczej i Walutowej.

...struktura walutowa dewiz zależy od:
Struktury płatności w handlu zagranicznym
Struktury walutowej napływającego kapitału zagranicznego
Struktury walutowej zadłużenia zagranicznego
Interwencji walutowych
Siły nabywczej i dochodowości walut...


...Etap pierwszy
Wprowadzenie swobody przepływu kapitału.
Rozpoczęcie budowy jednolitego obszaru finansowego.
Wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej i współpracy banków centralnych dla zbliżenia zasad polityki
monetarnej.
Podpisanie i wejście w życie 1.11.1993 r. Traktatu o Unii Europejskiej który tworzył formalną podstawę budowy UGiW...


...Zadanie SWAP 3
Przedsiębiorstwo chce jak najtaniej pożyczyć 10 mln PLN na okres 6M. Ma do wyboru dwie możliwości:
a) Pożyczyć po stawce 10,50 % w Polsce
b) Pożyczyć po stawce 4,50 % w USD i dokonać SWAP’u w PLN na okres 6M
Które rozwiązanie firma wybierze pod kontem minimalizacji kosztów pozyskania kapitału? 6M = 182 dni, kurs SPOT PLN/USD: 3,8100/50, kurs terminowy (6M): 4,1250/350....

Grupa TrZZFr2001
21.11.2011 r.
Anna Barnaś
Mariola Jurczyńska
Renata Zaczkiewicz
Agnieszka Czarnik
Zadanie z zajęć:
Kurs spot: PLN/EUR = 3,5900/3,5950
Kurs spot we Frankfurcie: CHF/EUR = 1,4800/1,4850
Kurs spot: PLN/CHF = 2,4050/2,4150
Czy jest możliwy arbitraż trójstronny PLN → EUR → CHF → PLN? Jeżeli tak, to jaki zysk osiągnął bank inwestując w arbitraż 100 000 000 PLN? Jeżeli nie, to ile powinien wynosić kurs powrotu z CHF na PLN, by można było „wyjść na zero” i czy istnieje inna niż podana możliwość arbitrażu trójstronnego?
PLN → EUR → CHF → PLN
PLN → EUR - złotówki są tańsze od euro
EUR → CHF - euro jest droższe niż frank szwajcarski
CHF → PLN - franki szwajcarskie są droższe niż złotówki
Bank inwestując w ten arbitraż stracił.
Przy jakim kursie CHF wyjdziemy „na zero”?
100 000 000,00 PLN - x
99 757 301,81 PLN - 2,415 CHF
Przy kursie CHF 2,4209 wyjdziemy „na zero”
Istnieje inna niż podana możliwość arbitrażu trójstronnego.
PLN → CHF → EUR → PLN
PLN → CHF - złotówki są tańsze niż franki szwajcarskie
CHF → EUR - franki szwajcarskie są tańsze niż euro
EUR → PLN - euro jest droższe niż złotówki
Inwestując w ten arbitraż bank osiąga zysk w wysokości 243 288,60 PLN
Zadanie SWAP 1
Przedsiębiorstwo chce jak najtaniej pożyczyć 10 mln PLN na okres 6M. Ma do wyboru dwie możliwości:
pożyczyć po stawce 10,50 % w Polsce
pożyczyć po stawce 5,20% w EUR i dokonać swapu w PLN na okres 6 miesięcy
Które rozwiązanie firma wybierze pod kątem minimalizacji kosztów pozyskania kapitału? 6M = 182 dni, kurs spot PLN/EUR: 4,6251/311, EURIBID 6M: 2,1395 %, EURIBOR 6M: 2,202%, WIBID 6M: 5,56%, WIBOR 6M: 5,87%
Kwota pożyczki z odsetkami po 6M w PLN:
kwota pożyczki = 10 000 000 PLN
r = 10,50 %
Pożyczka w EUR
Kwota pożyczki w EUR
10 000 000 PLN : 4,6251 PLN/EUR = 2 162 115,41 EUR
Kwota pożyczki w EUR z odsetkami po 6M
Kurs sprzedaży 6M PLN/EUR
Równowartość pożyczki z odsetkami 6M w PLN (zamiana z EUR na PLN)
Stopa % SWAP
Odp.
Przedsiębiorstwo pod kątem minimalizacji kosztów pozyskania kapitału wybierze rozwiązanie „b” czyli pożyczkę w EUR i dokona SWAP'u w PLN na okres 6M.
Ponieważ r swap = 9,30 % a pożyczka w PLN r = 10,50 %
Zadanie SWAP 2
Inwestor o horyzoncie czasowym inwestycji równym 3M rozważa dwie możliwości inwestycyjne: kupno amerykańskich 13T weksli skarbowych (o rentowności 1,15%) lub polskich 13T bonów skarbowych (o rentowności 5,35%). Kurs spot PLN/USD

(…)

… się przed aprecjacją USD do Yena
oraz? c)eksporter brytyjski zabezpiecza się przed aprecjacją EURO do FUNTA
6)Firma kanadyjska w transakcj kasowej kupiła 6 mln funtów za USD i sprzedała EURO za CHF
a w transakcji forward (6M) kupiła jeny za 10 mln funtów i sprzedała CAD za AUD. Pozycja długa:………………………………. Pozycja krótka……………………………………
7) Firma nabywa opcję EURO-PLN, Kurs wykonania EURO-PLN 4.5200 .Kwota transakcji 2 mln EURO. Premia kwotowana przez bank 870-930.Przedstaw na wykresie pozycję firmy i oblicz :
1) maksymalną stratę 2) maksymalny zysk 3) LPB 4,520465
870 / 2 000 000 930 / 2 000 000 = 0,000465
LPB=4,5200 + 0,000465 = 4,520465
4)Z/S przy kursie ref.4.2700 (4,2700 - 4,520465)*2 000 000 = -500 930
5) Z/S przy kursie ref.4.7200 6) Z/S przy kursie ref.4.4500 1.Teoria parytetu siły nabywczej w miarę…
… fakturowania dostaw towarów
b)waluty kotwicy
c)waluty transakcyjnej
d)ż/z pow. 10. W systemie waluty złotej od 60 do 90 % handlu światowego było finansowane i rozliczane :
a) w funtach b) w dolarach c) w złocie d) ż/z pow.
11. W okresie międzywojennym (1918-1939) :
a)dokonano silnej rewaluacji dolara amerykańskiego o blisko 50%
b)nie udało się stworzyć bloku walutowego dolara
c)W.Brytania powraca do systemu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz