Wykład 1 z finansów międzynarodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 1 z finansów międzynarodowych - strona 1 Wykład 1 z finansów międzynarodowych - strona 2 Wykład 1 z finansów międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:


Dr Katarzyna Sum, FINANSE MIĘDZYNARODOWE, I WYKŁAD - WPROWADZENIE
Pojęcie i funkcje rynku finansowego
Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alokacja oszczędności
Oferowanie instrumentów umożliwiających zarządzanie finansowe
Klasyfikacja rynków finansowych
Rynek pieniężny
Rynek kapitałowy
Rynek walutowy
Rynek instrumentów pochodnych
Rynek transakcji kasowych i terminowych
Rynek transakcji kasowych (spot)- transakcja dokonana w ciągu 2 dni roboczych- instrumenty pierwotne
Rynek transakcji terminowych (forward)- transakcja odroczona do 30,90 lub 180 dni- instrumenty pochodne
Rynek pieniężny - umożliwia zarządzanie płynnością instytucji, Krótkoterminowe pożyczki i depozyty (do 1 roku), uczestnicy - banki
Instrumenty : Krótkoterminowe (do 3 miesięcy) Repurchase agreement (repo) -zawarcie dwóch przeciwstawnych transakcji na rynku spot i forward
Długoterminowe (3 miesiace-1 rok)
Bony skarbowe- emitowane przez rządy Certyfikaty depozytu- emitowane przez banki Bony komercyjne - emitowane przez firmy
Rynek kapitałowy - umożliwia pozyskanie lub alokację kapitału, pozyskiwanie długoterminowego kapitału, rynek akcji i obligacji, Uczestnicy: Rynek akcji- emitenci (firmy) nabywcy instytucjonalni i indywidualni
Rynek obligacji- emitenci (rządy), nabywcy instytucjonalni
Rynek walutowy - umożliwia wymianę walut w celu dokonywania płatności międzynarodowych, jego uczestnikami są banki komercyjne i inwestycyjne, banki centralne, firmy handlowe, fundusze inwestycyjne i hedgingowe, działając jako hedgers, arbitrażyści i spekulanci.
Transakcje spot
Transakcje walutowe Futures
Transakcje walutowe Swap Opcje walutowe
Rynek instrumentów pochodnych:
Umożliwia uczestnikom rynku zabezpieczenie przed ryzykiem zmian cen Cena instrumentów oparta na cenie instrumentu bazowego Uczestnicy: banki komercyjne i inwestycyjne, banki centralne, firmy handlowe, fundusze inwestycyjne i hedgingowe działając jako: Hedgers, arbitrażysci, spekulanci Na rynku instrumentów pochodnych występują: Transakcje Forward Swapy
Opcje
POŚREDNICY NA RYNKACH FINANSOWYCH - banki komercyjne, inwestycyjne, fundusze hedgingowe, inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe. Pozyskanie kapitału - banki vs. rynki finansowe
Rynki finansowe mogą podjąć większe ryzyko niż banki
Niższa premia za ryzyko + brak konieczności depozytu zabezpieczającego რ niższy koszt pozyskania kapitału


(…)

… na przyszłość niż banki
Monitorowanie efektywności firmy przez inwestorów
Obecne tendencje na rynkach finansowych to wzrost płynności rynków finansowych i kapitałowych, wzrost znaczenia instrumentów pochodnych.
Tylko 10% transakcji związanych z
handlem, 90% spekulacja
Centra finansowe:
Londyn 36% wartości transakcji
Nowy Jork 18% wartości transakcji
Tokio 6% wartości transakcji
TYPY TRANSAKCJI:
Hedging
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz