Instrumenty i rodzaje transakcji na nim (bez przykładów)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty i rodzaje transakcji na nim (bez przykładów) - strona 1

Fragment notatki:

rynek walutowy, instrumenty i rodzaje transakcji na nim (bez przykładów)
Rynek walutowy - to zespól transakcji kupna i sprzedaży walut obcych., jest jednym z segmentów rynku pieniężnego , transakcje na nim mają charakter krótkoterminowy i warunki panujące na tym, rynku kształtują przepływ funduszy na rynku krótkoterminowych transakcji wkładowo- depozytowych.Z jednej strony są na nim obecne podmioty, które chcą sprzedać waluty obce tworząc w ten sposób podaż. Z drugiej strony występują na nim podmioty, które zgłaszają zapotrzebowanie na waluty obce tworząc w ten sposób popyt na nie.
O sytuacji na rynku walutowym decyduje przede wszystkim saldo bilansu płatniczego, czyli różnica między wpływami a wydatkami kraju w walutach obcych. Przeprowadzaniem transakcji walutowych zajmują się liderzy walutowi- mogą oni realizować transakcje na giełdzie na własny rachunek, najczęściej jednak realizują transakcje w imieniu banków komercyjnych.. Dochody z transakcji walutowych to różnica miedzy kursem waluty a kursem jej sprzedaży. Transakcje kasowe - to najprostszy rodzaj transakcji na rynku walutowym, polegają one na zakupie jednej waluty na inną walutę po kursie obowiązującym w dniu zawarcia transakcji.. Wymiana walut następuje w ciągu dwóch dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
Transakcje terminowe:
Forward - są to kontrakty zakupu jednej waluty za inną walutę w ciągu dwóch dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży Futures są zawierane poza giełdą.
Futures - transakcje , które zawiera się na giełdach na okrągłe wystandaryzowane kwoty Opcje walutowe - Opcja to prawo ( a nie obowiązek do zakupu lub sprzedaży lub sprzedaży waluty obcej po uzgodnionym kursie z klauzulą dostarczenia jej w określonym terminie w przyszłości . Opcje walutowe tym różnią się od transakcji Futures i forward , że wyrażają prawo do finalizacji transakcji . Od transakcji można odstąpić, płacąc drugiej stronie prowizje z tytułu rezygnacji z niej.
Swapy walutowe - polega na zakupie za walutę krajowa określonej sumy waluty obcej z przyrzeczeniem jej odsprzedaży w określonym terminie w przyszłości według kursu uzgodnionego dniu zawarcia transakcji. Stały się jedna z technik zarządzania płynnością finansową banków. Jeżeli bank komercyjny nabywa walutę zagraniczną za walutę krajową w ranach transakcji swap z innym bankiem , to faktycznie dokonuje lokaty krótkoterminowej w pieniądzu krajowym i równolegle powiększa on swoje zasoby w walucie obcej. Transakcje swap zawiera się zarówno na krajowym rynku międzybankowym, jak i miedzy bankami krajowymi a zagranicznymi.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz