Test wersja 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test wersja 2 - strona 1 Test wersja 2 - strona 2 Test wersja 2 - strona 3

Fragment notatki:

TEST 1. NDF - na jakich rynkach/giełdach występuje? 2. …. Odp: At the Money, In the Money, Out of Money 3. Kurs EUR/GBP - dla Anglika to kwotowanie: pośrednie czy bezpośrednie 4. coś o strategii niedźwiedziej 5. któryś podział rynku (walutowy albo lokalny) UZUPEŁNIANKA / DEFINICJE
- Kurs BID
cena, po której dealer jest gotowy kupić jednostkę (lub 100 jednostek) waluty bazowej. Po kursie kupna klient wymienia walutę bazową na kwotową - cena, po której klient wymienia walutę bazową na kwotowaną
-Kurs OFFER
cena, po której dealer jest gotowy sprzedać jednostkę (lub 100 jednostek) waluty bazowej. Po kursie kupna klient wymienia walutę kwotowaną na bazowa
Różnice między kursem BID i OFFER nazywamy spreadem. - Arbitraż któryś
Pozbawione ryzyka transakcje wykorzystujące czasową nieefektywność rynku do zawarcia kontraktów kupna sprzedaży określonych instrumentów na różnych a nawet tym samym rynku w celu osiągnięcia zysku
- Podział transakcji ze względu na (…)…
Transkacje typu spot
Transakcje typu forward - Pozycja dewizowa czyli walutowa zestawienie wierzytelności i zobowiązań danego podmiotu w walutach obcych bez względu na termin
- Transakcje inwestycyjne
długookresowe, zawierana z myślą o długim horyzoncie czasowym. Do grupy tej zaliczają się także transakcje wykorzystujące operacje walutowe jedynie, jako środek do realizacji kontraktów gospodarczych
- Rodzaje kontraktów forward
rzeczywiste outrights - dochodzi do wzajemnej wymiany walut w określonym terminie i do wzajemnego przekazania walut kontrakt terminowy z opcyjnym terminem realizacji -potocznie nazywana opcją czasową (opcją dostawy) ale nie kojarzyć tego z opcją walutową!!!
Nierzeczywisty kontrakt terminowy (kontrakt NDF
- Transakcje giełdowe/pozagiełdowe
Giełdowe to: Kontrakty futures, opcje giełdowe
Pozagiełdowe to: Kontrakty forward, Swapy, Opcje pozagiełdowe
- Rodzaje opcji walutowych?
------standardowe - waniliowe
------egzotyczne
------opcje na walutowe kontrakty futures
Opcje typu europejskiego - można wykonać tylko i wyłącznie w dacie, terminie wymagalności. Sprzedawca może wnioskować czy nabywca wykona daną transakcję, czy nie - może się do tego przygotować.
Opcje typu amerykańskiego - można wykonać w dowolnym terminie od daty nabycia do terminy wymagalności. Są oczywiście dużo droższe (premia wyższa) niż opcje typu europejskiego.

(…)

… kupna lub dwóch opcji sprzedaży natomiast kurs wykonania opcji zakupionej jest niższy niż kurs realizacji opcji sprzedanej
Scharakteryzuj NDF
terminowa transakcja nierzeczywista jest kontraktem terminowym, w którym nie dochodzi do fizycznej dostawy transakcji, a jedynie rozlicza się różnice kursowe między kursem terminowym uzgodnionym między klientami, a bankiem (tzw. kurs realizacji
Kwotowanie…
… kurs Terminowy
Dyskonto/ premia w kursie terminowym
Strategia dusiciela
również strategia zmienności której konstrukcja jest bardzo zbliżona do stelażowej. Różnica polega na tym, że ceny wykonania dla opcji różnią się i mogą różnić się premiami - cena wykonania opcji sprzedaży powinna być niższa od ceny wykonania opcji kupna
strategia niedzwiedzia
Jednoczesny zakup i sprzedaż dwóch różnych opcji kupna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz