Finanse międzynarodowe- wykład 1 - Kryzys meksykański

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe- wykład 1 - Kryzys meksykański - strona 1 Finanse międzynarodowe- wykład 1 - Kryzys meksykański - strona 2 Finanse międzynarodowe- wykład 1 - Kryzys meksykański - strona 3

Fragment notatki:

28.09.2011
Wykład 1
Sprawy organizacyjne:
Egzamin: Test wielokrotnego wyboru
20 pytań, aby zdać należy mieć 11 pkt
Jeśli się chodzi na wykłady można dostać bonus + 0,5 oceny, a jeśli się nie zda I terminu to można zdać w II terminie bez oceny niedostatecznej
Notatki: definicje, funkcje, zadania, klasyfikacje
Historia finansów międzynarodowych:
Finanse międzynarodowe ukształtowały się w latach 80-tych XX wieku. Bezpośrednio po wojnie panowały uregulowania zaakceptowane w Breton-Moots.
USA miały ujemny bilans płatniczy i należało wprowadzić płynne kursy
Wykształcenie się eksterytorialnych (ponadnarodowych) rynków kapitałowych
Deregulacja
Wzrost przepływów kapitałowych - nie jest ważne pochodzenie kapitału, liczy się stopa zwrotu
Nasilenie działalności międzynarodowych korporacji - spowodowane postępem w technikach komunikacji:
Dostęp do tanich surowców
Zakładanie banków przez korporacje
Podawanie do publicznej wiadomości kształtowania się stóp procentowych oraz informacji o bilansach
Waluta przepływa z kraju, w którym są niekorzystne zjawiska do krajów, w których tych zjawisk nie ma
Gospodarka stała się systemem naczyń połączonych - globalizacja rynków i systemów finansowych skutkowała wzrostem powiązań we współczesnym świecie, zjawiska negatywne:
Wzrost częstotliwości i wrażliwości na kryzysy finansowe
Kryzys meksykański:
ujawnił się w latach 90-tych
wywołany decyzją o 13% dewaluacji waluty (peso)
nastąpił odpływ kapitału
Meksyk emitował wiele obligacji a po dewaluacji inwestorzy zaczęli się wycofywać, wtedy władze podniosły stopy procentowe do ok. 50%,
za tym poszła inflacja i deprecjacja waluty meksykańskiej (nawet i 70%))
inwestorami były instytucje amerykańskie (towarzystwa inwestycyjne)
rząd amerykański chciał przyjść Meksykowi z pomocą - sformułowano pakiet pomocowy, który miał za cel przywrócenie zaufania do waluty i gospodarki amerykańskiej, żeby przeciwdziałać odpływowi kapitału z gospodarki meksykańskiej
kryzys ten miał swoje konsekwencje w:
Brazylii
Argentynie
a nawet Polsce
kryzys o charakterze lokalnym
Kryzysy azjatyckie:
Stopień wzrostu gospodarczego w krajach azjatyckich „Tygrysach azjatyckich” kształtował się poziomem 5-12%
Korea była dawana za wzór godny do naśladowania - nagle wybuchł kryzys
W 1996 roku stopa inflacji była stosunkowo niewielka (3,5%; 5%; 8%)


(…)

… brazylijski):
Jeszcze w sierpniu Brazylia miała 70 mld rezerw walutowych a we wrześniu już tylko 35 mld
Prezydent Clinton - optował za tym żeby pomóc Rosji i Brazylii (41,5 mld $)
5 mld od USA - z funduszu stabilizacji dolara amerykańskiego (nie wymagało to zgody kongresu)
Gospodarka kształtowała się w sposób cykliczny:
Załamanie w 1997 roku (kryzys azjatycki) było niewielkie, większe było w 1998 (kryzys rosyjski i brazylijaski)
2000 rok - pęknięcie bańki internetowej:
rozwijały się high tech
1997 - zwracano gubernatowowi FET, że bańka zbyt szybko rośnie, akcje są przewartościowane, ale nie podjęto decyzji o przecięciu bańki internetowej
Bańka pękła sama
2000 - I kwartału 2003 roku był spadek, i dopiero w kwietniu nastąpił wzrost napędzany inną bańką (na rynku nieruchomości) - udzielanie kredytów…
… kontrolę nad niektórymi bankami
15 września 2008 - czarny poniedziałek bank Lehman Brothers ogłasza upadłość
18 września 2008 - AIG może być niewypłacalne - 85 mld dla AIG (a Lehman Brothers nie dostał 8,5 mld)
Ratowanie sektora bankowego kosztowało bardzo wiele i teraz mamy do czynienia z kryzysem zadłużeniowym
Islandia - bankructwo banków
Belgia - bankructwo grupy Fortis
podzielono Fortis na 3 części…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz