Kryzysy walutowe lat 90-tych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryzysy walutowe lat 90-tych - strona 1 Kryzysy walutowe lat 90-tych - strona 2 Kryzysy walutowe lat 90-tych - strona 3

Fragment notatki:

Największe kryzysy walutowe lat 90 - tych.
Obecny stopień współzależności rynków finansowych powoduje, że każdy kraj o otwartej gospodarce, włączającej się w procesy globalizacji, nie jest wolny od zagrożeń. Reperkusje kryzysu w jednym kraju odbijają się w innych krajach, nawet takich, które mają silne fundamenty gospodarcze. Kryzys walutowy w Meksyku (1994 r.)
Upadek meksykańskiego peso, na przełomie lat 94/95, był pierwszym kryzysem XXI wieku, zwanym również „efektem tequili”, który zapoczątkowany w Meksyku - wywołał ucieczkę kapitałów z całej Ameryki Łacińskiej. Rząd Meksyku próbując ratować słabnącą gospodarkę kraju przeprowadził dewaluację waluty, co wywołało panikę wśród zagranicznych inwestorów. Masowe wycofywanie zagranicznego kapitału doprowadziło do niekontrolowanego spadku wartości meksykańskiej waluty. Kryzys zaufania do meksykańskiego peso zaczął się właściwie już w marcu 94r., gdy w zamachu zginął jeden z kandydatów na prezydenta, w mających się odbyć wkrótce wyborach. W warunkach tworzącej się dopiero demokracji, słabość procesu decyzyjnego, była typowym politycznym podłożem kryzysu.
Wyzwolony przez reformy gospodarcze wzrost produkcji spowodował znaczne zwiększenie się popytu na import i kredyty zagraniczne. Jednak pomimo wzrostu gospodarczego, udział oszczędności w dochodzie narodowym - spadał. Krajowa konsumpcja i inwestycje były w coraz większym stopniu finansowane kapitałem zagranicznym. Napływ tego kapitału niósł jednak za sobą konsekwencje negatywne. Po pierwsze: na skutek spadku krajowych stóp procentowych trwał boom kredytowy, co było szczególnie niebezpieczne ze względu na niski poziom oszczędności krajowych. Przedsiębiorcy krajowi zaczęli zachłystywać się zagranicznymi kredytami. Po drugie: utrzymanie stałego kursu skupu dolara amerykańskiego było przyczyną realnej aprecjacji peso, co zaczynało mieć negatywny wpływ na bilans handlowy. Uzależnienie wzrostu gospodarczego Meksyku od rosnącego zadłużenia zagranicznego sprawiło, że polityka gospodarcza zaczynała być coraz wnikliwiej analizowana przez zagranicznych inwestorów. Błędy ekonomiczne, spowodowane w szczególności dopuszczeniem do rozszerzenia kredytu zamiast ograniczania go, doprowadziły do nieodpowiedzialnego zadłużenia zagranicznego banków oraz wielu prywatnych firm. Spadek konkurencyjności eksportu powiększał istniejący deficyt handlowy. Aprecjacja waluty zwiększyła zainteresowanie inwestycjami portfelowymi (giełdowymi), a zmniejszyła zainteresowanie inwestycjami bezpośrednimi, wiążącymi się ze wzrostem kosztów działalności gospodarczej. Reakcją na kryzys w Meksyku był odpowiedni program reform, który przewidywał ścisłą kontrolę i nadzór nad instytucjami finansowymi. Nastąpiła całkowita rezygnacja z systemu stałego kursu walutowego, a jego stabilizacja odbywała się poprzez odpowiednie operacje na rynku walutowym. Dzięki zadeklarowaniu pomocy, głównie przez Stany Zjednoczone oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), władzom meksykańskim udało się odzyskać wiarygodność. Stopniowy powrót kapitału zagranicznego umożliwił względnie szybkie przełamanie recesji.


(…)

…, przedsiębiorstwa liczyły na pomoc władz państwowych. W roku 97 uczestnicy międzynarodowych rynków finansowych uświadomili sobie, że sytuacja gospodarek krajów Azji Południowo - Wschodniej nie przedstawia się tak korzystnie, jak sądzono do tej pory, i że ich waluty - w większości powiązane z dolarem - są przewartościowane. Początek kryzysu to dewaluacja waluty w Tajlandii. Po tym nastąpił efekt domina i kryzys szybko rozlał się na pozostałe kraje. Nastąpiło osłabienie waluty indonezyjskiej, filipińskiej, malezyjskiej (tzw. tygrysy azjatyckie), a wkrótce również w Hongkongu i Korei Południowej. Skutki kryzysu we wszystkich krajach były podobne: załamały się giełdy, nastąpiła utrata rezerw walutowych, kłopoty finansowe banków, bankructwa firm i wielkich grup kapitałowych, oraz znaczny spadek produkcji…
… się do kryzysu w Czechach był niski poziom prywatnych oszczędności, a w związku z tym coraz bardziej katastroficzna sytuacja na rachunku bieżącym i w bilansie handlowym. Aby zabezpieczyć rezerwy walutowe i zapobiec odpływowi kapitału, bank centralny Czech podniósł stopy procentowe, rząd obniżył wydatki budżetowe, przeprowadzono deprecjację waluty. Sytuacja została w pewien sposób opanowana, zmniejszył…
… przełom w argentyńskiej gospodarce. Szacuje się, że obecne, tylko zagraniczne, zadłużenie Argentyny wynosi ponad 130 mld dolarów. Największym problemem kraju było chroniczne przekraczanie wydatków budżetowych oraz na zmianę: zbyt mocny kurs waluty i hiperinflacja. Mocne peso miało pomóc w zduszeniu inflacji i tak się działo, ale w efekcie spadała konkurencyjność eksportu. Rynek obudowywany był wysokimi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz