Kryzysy walutowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryzysy walutowe - strona 1 Kryzysy walutowe - strona 2 Kryzysy walutowe - strona 3

Fragment notatki:


Kryzysy walutowe
Definicja kryzysu walutowego
„Gwałtowne, niespodziewane załamanie się KW danego kraju oraz jego rezerw walutowych.”
Mechanizm kryzysu w systemach stałych KW
Mechanizm kryzysu w systemach płynnych KW
Przyczyny Zmiany popytu na dana walutę
Nagłe odpływy kapitału
Ucieczka podmiotów krajowych od własnej waluty
Ataki spekulacyjne
Ataki spekulacyjne
Kredyty w słabnącej walucie
Natychmiastowa odsprzedaż
Spadek zaufania do danej waluty
Spadek KW
Ponowny zakup i spłata kredytów
Typy kryzysów walutowych
1 generacji- Krugman
2 generacji- Obstfeld
3 generacji- model eklektyczny
Kryzysy pierwszej generacji
Model Krugmana
Polityka deficytu budżetowego
Deficyt budżetowy mniejszy niż popyt na pieniądz wzrost rezerw walutowych
Wzrost deficytu budżetowego spadek rezerw
Polityka gospodarcza jako przyczyna kryzysu
Brak motywów spekulacyjnych
Potwierdzenie niespójnej triady celów
Kryzysy w latach 80-tych
Kraje Ameryki Łacińskiej
Ekspansywna polityka fiskalna i pieniężna
Deficyt bilansu handlowego
Inflacja
Stałe KW
Napływ petrodolarów do systemu bakowego w latach 70-tych
Pożyczki dla krajów rozwijających się
Wzrost deficytów BP
Spadek rezerw dewizowych ucieczka kapitału
Niewypłacalność krajów Ameryki Południowej
Kryzysy drugiej generacji
Model Obstfelda
Ataki spekulacyjne
Racjonalne oczekiwania
Działanie państwa a rynki finansowe
Lata 90- te
Kryzys ERM
Wysoki KW DM
Presja inflacyjna w Niemczech restrykcyjna polityka monetarna
Fala dewaluacji
Ataki spekulacyjne
Przykłady Kraje wschodzące
Liberalizacja gospodarek
Restrukturyzacja zadłużenia
Słabość regulacji bankowych
Przykład- Meksyk lata 90-te
Kryzysy trzeciej generacji Model eklektyczny
Reakcja na kryzysy walutowe lat 90-tych
Stałe kursy walutowe w krajach dotkniętych kryzysem
Spadek konkurencyjności krajów dotkniętych kryzysem
Model eklektyczny- zbiór teorii Pokusa nadużycia
Kryzysy bliźniacze
Nadmierne zadłużenie
Owcze pędy
Efekt domina
Pokusa nadużycia
Polityka kredytowa banków
Too big to fail Koncentracja inwestycji finansowanych z kredytów
Kryzysy bliźniacze
Kryzys bankowy i walutowy


(…)


Kryzysy bliźniacze
Kryzys bankowy i walutowy
Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego
„Niedopasowanie walutowe”
Warunki prawne i instytucjonalne pokusa nadużycia
Owcze pędy
Ucieczka zagranicznego kapitału
Maksymalizacja zysku
Minimalizacja strat
Cenowa elastyczność popytu - wzrost
Efekt domina
Przenoszenie się kryzysów w skali międzynarodowej
Kanały transmisyjne
Wielkości ekonomiczne
Instytucje
Przykłady…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz