Finanse - wykład 11b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 11b - strona 1 Finanse - wykład 11b - strona 2 Finanse - wykład 11b - strona 3

Fragment notatki:

Kryzysy drugiej generacji
Model Obstfelda
Podstawowym powodem kryzysu ataki spekulacyjne
Racjonalne oczekiwania
Działanie państwa a rynki finansowe
Kryzys dotyczy krajów o dobrej polityce gospodarczej i dużych rezerwach walutowych
Spekulant wybiera moment ataku równoznaczny z decyzją władz monetarnych o zaniechaniu obrony kursu walutowego
Zgodnie z modelem mogą zaistnieć dwa stany równowagi: braku oczekiwań dewaluacji
oczekiwań dewaluacji- państwo dostosowuje się do oczekiwań uczestników rynku
Kryzys ERM na początku lat 90-tych
Restrukturyzacja gospodarki Niemiec deficyt budżetowy Presja inflacyjna w Niemczech restrykcyjna polityka monetarna
Wysoki kurs marki niemieckiej Podniesienie stóp procentowych w pozostałych krajach EU oprócz Wielkiej Brytanii atak spekulacyjny na funta brytyjskiego
Fala dewaluacji
Ataki spekulacyjne- rola dużych graczy rynkowych
Kryzysy trzeciej generacji
Model eklektyczny- zbiór teorii Dobra sytuacja makroekonomiczna kraju
Kryzys spowodowany czynnikami mikroekonomicznymi np. nadmierne ryzyko podejmowane przez firmy i banki
Przyczyna makroekonomiczna- niedostateczna konkurencyjność
Pokusa nadużycia- brak nadzoru finansowego  zaciąganie ryzykownych kredytów +niedopasowanie walutowe
Niski wzrost wydajności  wątpliwości inwestorów
Nadmierne zadłużenie Owcze pędy
Wpływ oceny agencji ratingowych--. Kryzys staje się samospełniającą się przepowiednią
Kaskada informacji- natłok informacji w krótkim czasie
Efekt domina/ efekt zarażania- oczekiwania inwestorów, iż kryzys pojawi się w podobnych gospodarkach
Pokusa nadużycia
Polityka kredytowa banków
Too big to fail Koncentracja inwestycji finansowanych z kredytów
Owcze pędy
Ucieczka zagranicznego kapitału
Maksymalizacja zysku
Minimalizacja strat
Efekt domina
Przenoszenie się kryzysów w skali międzynarodowej
Kanały transmisyjne
Wielkości ekonomiczne
Instytucje
Kryzysy bliźniacze
Kryzys walutowy oraz kryzys bankowy
Występuje zwłaszcza w przypadku słabego nadzoru bankowego
Ryzykowne inwestycje np. finasowanie zakupu walut kredytami bankowymi
Duże ryzyko w przypadku niedopasowania walutowego
Przykłady kryzysów walutowych trzeciej generacji
Azja Południowo- Wschodnia- koniec lat 90-tych
Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego
Nieefektywna produkcja
Słaby stopień rozwoju rynku finansowego
Aprecjacja USD- waluty powiązane z USD
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz