Wykład 2 z finansów międzynarodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 2 z finansów międzynarodowych - strona 1 Wykład 2 z finansów międzynarodowych - strona 2 Wykład 2 z finansów międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:


Dr K. Sum, Finanse międzynarodowe, wykład II - Kursy i systemy walutowe:
Kurs walutowy
Cena jednej waluty wyrażona w drugiej
Kwotowanie bezpośrednie - cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej Kwotowanie pośrednie- cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej Systemy kursowe
Kurs płynny (sterowany)
Crawling band- kurs pełzający
Crawling peg -kurs pełzający
Fixed band -kurs pełzający
Kurs sztywny
Izba walutowa
Unia walutowa
Kurs płynny:
Kurs danej waluty może swobodnie wahać się względem kursu innych walut
Kurs walutowy wyznaczany jest przez wielkość popytu i podaży na daną walutę
Kurs płynny sterowany- interwencje banku centralnego
Przykład: większość walut wiodących, EUR, USD, GBP, JPY, CHF (płynny sterowany od 2011)
Crawling band:
Kurs może się wahać w ustalonym przedziale wokół centralnego parytetu, przedział jest dostosowywany okresowo o z góry ustalony procent
Przykład: CLP (Chile), COP (Kolumbia), VEB (Wenezuela)
Fixed band:
Kurs może się wahać w obrębie stałego przedziału wokół parytetu centralnego Przykład: ERM/ERM II
Stabilizacja KW krajów kandydujacych do strefy euro
Szeroki przedział +/-15%, wąski przedział +/-2,25%
Crawling peg:
Kurs jest ustalony na poziomie parytetu centralnego, parytet jest dostosowywany okresowo o z góry ustalony procent
Przykład: RMB (Chiny)
Kurs sztywny (hard peg)
Kurs jest usztywniony względem innej waluty, koszyka walut lub innej wielkości np. złota
Przykład: RMB (Chiny)- do 2005 - kurs oparty na USD
System izby walutowej:
Kurs jest usztywniony względem waluty obcej na stałym poziomie
Krajowa baza monetarna w 100% pokryta rezerwami waluty wiodącej
Przykłady: LTL (Litwa), EEK (Estonia)- względem EUR
HKD (Hong Kong), BMD (Bermudy) - względem USD
Unia walutowa:
Dwa lub więcej państw używających tej samej waluty
Unilateralna i multilateralna unia walutowa
Unilateralna- euroizacja, dolaryzacja
Multilateralna- EMU
Klasyfikacja „de iure” i „de facto”
Kurs płynny- w większości krajów wysoko rozwiniętych
Kurs usztywniony względem EUR- 40 krajów
Kurs usztywniony względem USD- 70 krajów
Zalety i wady kursów płynnych
ułatwione dostosowania bilansu płatniczego + ułatwione dostosowania po szokach + zmienność warunków w handlu zagranicznym oraz inwestycjach

(…)

… 1991- 2002
Przesłanki wprowadzenia IW:
Hiperinflacja do lat 90-tych
Znaczące nierównowagi makroekonomiczne
Chiny:
1997-2005 kurs sztywny względem USD
Strategia proeksportowa
2005- zamiana waluty wiodącej z USD na koszyk walut oraz crawling peg
Przesłanki zmian:
RMB niedowartościowane
znacząca globalna nierównowaga
Rodzaje kursu walutowego
Kurs nominalny- cena jednej waluty wyrażona w drugiej
Kurs…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz