Wymienialność pieniądza, kurs walutowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymienialność pieniądza, kurs walutowy - strona 1 Wymienialność pieniądza, kurs walutowy - strona 2

Fragment notatki:

Wymienialność pieniądza *Waluta jest wymienialna, jeżeli rząd danego kraju zobowiązuje się do zakupu lub sprzedaży, po jednolitym kursie, takiej ilości waluty, jaka zostaje zgłoszona na rynku.
Kurs walutowy *Kursy:
-dewiz
-pieniędzy
*Kursy:
-bezpośrednie
-pośrednie
*Teoria bilansu płatniczego - kurs walutowy jest ceną rynkową dwóch walut wynikająca z podaży i popytu na rynku walut.
-podaż waluty wynika z przychodów przedsiębiorstw realizowanych podczas eksportu towarów i usług
-popyt na walutę związany jest z zobowiązaniami przedsiębiorstw wobec zagranicy wynikającymi z importu System kursu walutowego (ze względu na czas trwania)
*Kursy stałe
-kursy o rozszerzonej i zawężonej marży wahań
-kursy sztywne - niezmienny w dłuższym okresie czasu
-w Polsce występował administracyjnie ustalony kurs wobec koszyka walut (stały)
USD - 45%
DEM - 35%
FRF - 10%
CHF - 5%
*Kursy zmienne
-płynne - będące wynikiem sił rynku
-pełzające (crawling peg) - systematycznie, co stały okres powiększony…………..
*Kurs jednolity
-wszystkie transakcje handlowe i niehandlowe z zagranicą odbywają się według tego samego kursy
*Kurs dualny
-występują dwa różne kursy: dla transakcji handlowych i kapitałowych (jest to najprostsza postać kursu różnicowanego) - stosuje się np. w celu zahamowania napływu kapitału spekulacyjnego
*Kurs różnicowany
-polega na stosowaniu wielu różnych kursów dla poszczególnych płatności związanych z transakcjami zagranicznymi, z jednoczesnym stosowaniem kursów stałych i zmiennych
Waluta - podstawowe pojęcia
*Dewaluacja
-polega na obniżeniu kursu danej waluty aby zrealizować określony cel: utrzymać system kursu stałego, obronić kurs i politykę kursową w systemie kursu zmiennego, itd. Celem podstawowym jest usunięcie zjawiska nadwrażliwości.
*Rewaluacja
-polega na podwyższeniu kursu danej waluty, aby wyeliminować zjawisko podwrażliwości
*Deprecjacja
-gdy na rynku krajowym pojawia się nadwyżka popytu na walutę obcą w stosunku do jej podaży, wówczas kurs waluty krajowej się obniża
*Aprecjacja
-zjawisko odwrotne do deprecjacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz