Wykład 4 z finansów międzynarodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 4 z finansów międzynarodowych - strona 1 Wykład 4 z finansów międzynarodowych - strona 2 Wykład 4 z finansów międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:


Dr K. Sum, Finanse międzynarodowe, wykład IV - Stałe kursy walutowe:
Dlaczego analizujemy stałe kursy walutowe?
Kurs płynny kierowany
Regionalne porozumienia walutowe
Unie walutowe i izby walutowe
Systemy walutowe w krajach rozwijających się
Wnioski z przeszłości
Bilans banku centralnego Wykaz aktywów i zobowiązań BC
Aktywa zagraniczne i krajowe
Aktywa zagraniczne- np. obligacje w walutach
Aktywa krajowe- roszczenia banku centralnego dotyczące przyszłych płatności w stosunku do podmiotów krajowych
Aktywa zagraniczne
Aktywa zagraniczne tworzą rezerwy banku centralnego
Interwencje banku centralnego powodują zmiany poziomu rezerw
Zobowiązania podmiotów z innych krajów oraz powszechnie akceptowalne środki płatnicze
Pasywa bilansu banku centralnego
Zobowiązania- depozyty banków prywatnych
Pieniądz w obiegu Bilans banku centralnego Aktywa Złoto
Aktywa zagraniczne (rezerwy)
Aktywa krajowe
Zobowiązania Pieniądz w obiegu
Inne krajowe zobowiązania
Zobowiązania zagraniczne
Całkowite aktywa banku centralnego są równe pasywom skorygowanym o wartość netto
Wartość netto np. reinwestowanie zysków z zatrzymanych przychodów z odsetek od posiadanych aktywów- niewielki udział w bilansie
Zmiany w aktywach banku centralnego automatycznie powodują zmiany w pasywach Przykład: Zakup aktywów przez bank centralny- zwiększenie pieniądza gotówkowego w obiegu czyli zmiana po stronie pasywów
Każdy zakup aktywów przez bank centralny automatycznie zwiększa podaż pieniądza podczas gdy każda sprzedaż aktywów powoduje zmniejszenie pieniądza
Pieniężny efekt mnożnikowy
Relacja między pieniądzem banku centralnego a banków komercyjnych
Wpływ wzrostu podaży pieniądza na emisje pieniądza przez banki komercyjne
Miernikiem mnożnika jest MM=1/ wymagane rezerwy
Interwencje na rynku walutowym Sprzedaż zagranicznych obligacji na rynku walutowym przez bank centralny ⇒ zasób oficjalnych aktywów zagranicznych spada ⇒ Spadek po stronie aktywów banku centralnego
Bank centralny otrzymuje zapłatę, co zmniejsza jego zobowiązania
Zapłata w pieniądzu krajowym ⇒gotówka wychodzi z obiegu ⇒zmiana w bilansie, obie strony bilansu zmniejszają się o ilość gotówki w obiegu
Zakup zagranicznych obligacji na rynku walutowym przez bank centralny ⇒ zasób oficjalnych aktywów zagranicznych wzrasta⇒wzrost po stronie aktywów BC
Bank centralny musi zapłacić, co zwiększa jego zobowiązania

(…)

… produkcji⇒wzrost popytu na pieniądz ⇒ nierównowaga na rynku pieniężnym (wzrost stopy procentowej) ⇒presja na aprecjację ⇒Konieczność sprzedaży zakupu zagranicznych przez bank⇒wzrost podaży pieniądza
W warunkach stałych kursów walutowych polityka pieniężna nie wpływa na podaż pieniądza ani na poziom produkcji
Polityka fiskalna w warunkach stałych kursów Ekspansywna polityka fiskalna ⇒ wzrost popytu na rynku produktów ⇒wzrost produkcji ⇒presja na aprecjację waluty ⇒interwencje banku centralnego
Zakup aktywów zagranicznych ⇒utrzymanie kursu walutowego w E0
Efekt: wzrost produkcji, utrzymany kurs walutowy
wzrost rezerw zagranicznych oraz podaży pieniądza
Polityka kursowa w warunkach stałych kursów Nadmierny deficyt bilansu obrotów bieżących ⇒ utrata rezerw ⇒konieczność dewaluacji
Wymiana walut po nowym kursie…
… procentowych
rn=ra+ ΔERe
W systemie stałych kursów walutowych oczekiwana zmiana kursu wynosi 0
rn=ra
Jak utrzymać stopy procentowe na równym poziomie?
Utrzymanie stopy procentowej na poziomie r ⇒ konieczne dostosowania podaży pieniądza za pomocą interwencji banku centralnego
r musi zrównywać krajowy realny popyt na pieniądz z realną krajową podażą pieniądza
M/P=L(r, Y)
Równowaga na rynku walutowym w warunkach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz