Finanse międzynarodowe - strona 2

Międzynarodowe organizacje finansowe- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1680

21.12.2011 Wykład 12 Międzynarodowe organizacje finansowe: Potrzeby istnienia - konsekwencja dokonujących się zmian Określa się jako zinstytucjonalizowaną formę współpracy suwerennych państw w dziedzinie finansów Charakterystyczną cechą tej współpracy jest istnienie stałych organów podejmującyc...

Przepływy kapitałowe we współczesnym świecie- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1211

14.12.2011 Wykład 11 Temat: Przepływy kapitałowe we współczesnym świecie. Kapitał zagraniczny według kryterium własności dzieli się na kapitał: Ze środków publicznych - może występować w postaci kredytów rządowych lub organizacji międzynarodowych Na warunkach preferencyjnych Na warunkach rynko...

Rynek euroobligacji- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1225

23.11.2011 Wykład 9 Rynek euroobligacji: Jest międzynarodowym rynkiem kapitałowym, na którym zawiera się transakcje długoterminowe Przyczyny powstania: Decyzja władz USA o wprowadzeniu, podatku wyrównującego dochody z oprocentowania spowodowały pojawienie się tego rynku - chciano zniechęcić poż...

Rynki finansowe w unii europejskiej- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 917

26.10.2011 Wykład 5 Temat: Rynki finansowe w unii europejskiej. Przedsięwzięcia podejmowane przez kraje w celu wypełnienia warunków konwergencji miały na celu uczynienie europy bardziej konkurencyjnej. Chęć utworzenia w Europie jednolitego rynku finansowego Europa kontynentalna w przeciwieństwi...

System walutowy- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1015

12.10.2011 Wykład 3 Temat: System walutowy. System walutowy to pojęcie szersze niż rynek walutowy, ponieważ do systemu wchodzą oprócz rynków instytucje. Międzynarodowy system walutowy - obejmuje zespół układów, reguł, instytucji, zasad ...

Zadłużenie międzynarodowe- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1568

18.01.2012 Wykład 14 Temat: Zadłużenie międzynarodowe Historia zadłużenia mówi, że na przestrzeni lat 1820- 1945 było 130 przypadków zadłużenia: W latach 70-tychy zadłużenie stało się istotnym problemem, z powodu zaciągania kredytów na 17 sierpnia 1982 - minister finansów Meksyku wystąpił z ofic...

Pytania testowe cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2471

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer test cz.3 Gr 4 1. „Wieczny kredyt” a) odpłatne i zwrotne b) nieodpłatne i zwrotne c) odpłatne i bezzwrotne 2. Wymienialność dewiz pochodzących z eksportu jest obowiązkowa w następującym typie wymienialności: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) standardowe 3. Z...

Finanse międzynarodowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1351

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 1 Literatura: Aneta Kosztowniak, Piotr Misztal, Ireneusz Pszczółka, Anna Szelągowska - Finanse i rozliczenia międzynarodowe (część: Finanse międzynarodowe) Finanse Międzynarodowe - Lutkowski Finanse Międzynarodowe - Bernasz Najlepszy - Zarządzani...

Finanse międzynarodowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1232

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 2 Międzynarodowy system finansowy - wielopoziomowy układ organizacji i instytucji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i cyrkulacji środków finansowych ( poziom regulacyjny), jak też układ organizacji i instytucji zawierających trans...

Finanse międzynarodowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 399
Wyświetleń: 847

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 3 Wielkość i otwartość gospodarki kraju emitenta waluty: Wysoka pozycja kraju emitującego tę walutę w gospodarce światowej i światowym eksporcie. Obecny stan gospodarki kraju emitenta Trendy przyszłościowe rozwoju gospodarki Wielkość i poziom roz...