Rynki finansowe w unii europejskiej- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe w unii europejskiej- wykład 5 - strona 1 Rynki finansowe w unii europejskiej- wykład 5 - strona 2 Rynki finansowe w unii europejskiej- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

26.10.2011
Wykład 5
Temat: Rynki finansowe w unii europejskiej.
Przedsięwzięcia podejmowane przez kraje w celu wypełnienia warunków konwergencji miały na celu uczynienie europy bardziej konkurencyjnej.
Chęć utworzenia w Europie jednolitego rynku finansowego
Europa kontynentalna w przeciwieństwie do WB i USA była zdominowana przez system bankowy
Europa zostawała w tyle za systemem anglosaskim i USA
Europa chciała wprowadzić system pozyskiwania kapitału przez rynek kapitałowy
Różnice występujące miedzy systemem zdominowanym przez banki i systemem, w którym głównym źródłem pozyskiwania kapitału był rynek finansowy (kapitałowy):
Banki i przedsiębiorstwa przygotowywały się do funkcjonowania na poszerzonym rynku
W europie depozyty bankowe były nieco większe niż w USA, chociaż w relacji do PKB ten udział był bardzo różny
Kredyty kształtowały się na wyższym poziomie niż w USA i Japonii
Ilość emitowanych obligacji była w Europie 12-krotnie mniejsza niż w USA
W USA było 2 razy więcej obligacji
Kapitalizacja była znacznie niższa niż w USA
Pozyskiwanie kapitału przez rynek kapitałowy jest łatwiejsze i szybsze
Powstał komitet mędrców, według nich korzyści związane z funkcjonowaniem zintegrowanego rynku kapitału to.
Zaproponowane zmiany:
Harmonizacji sprawozdawczości
Stworzenie ujednoliconych przepisów
Ujednolicenie przepisów kontroli
Zmniejszenie liczby jednostek kontrolnych (40 to za dużo)
Plan, harmonogram ujednolicenia poszczególnych obszarów:
Stworzenie hurtowego rynku przepływów kapitałowych
Stworzenie wspólnych ram
Jednolite standardy
Jednolity rynek dla inwestorów
Ograniczenie ryzyka systemowego w okresie rozliczeń
Zbudowanie bezpiecznego rynku demograficznego
Wprowadzenie zasad ostrożnościowych:
Zmiana wymogów kapitałowych
Ujawnienie instrumentów finansowych
Wprowadzenie nadzoru konglomeratów finansowych
Zmniejszenie różnic w systemach podatkowych:
Stworzenie efektywnego systemu spółek
Ramy dla funkcjonowania jednolitego rynku kapitałowego:
Korzyści:
Poprawa efektywności inwestowania
Spadek kosztów funkcjonowania rynków kapitałowych
Spadek cen usług
Zwiększenie zdolności do efektywnej akumulacji kapitału
Koszty:
Utrata wpływów na narodowym rynku kapitałowym
Nadmierna koncentracja przepływów


(…)


Wcześniej funkcjonowało 20 platform transakcji
EBC został zobowiązany do utworzenia i wspierania urządzeń rozrachunkowo-rozliczeniowych by ułatwić system płatności
Liczono, że prywatna platformy będą dążyły do połączenia się i zaproponują jednolity system, ale tak się nie stało
2005, - EBC zgodnie z wytycznymi strategii lizbońskiej przedstawił projekt platformy Target 2 securitu.
USA - 2 platformy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz