Globalny kryzys finansowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalny kryzys finansowy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Maria Bijak – Kaszuba
Gospodarka światowa
Wykład XII – Globalny kryzys finansowy
Szczególne cechy kryzysu:
 szeroki zasięg – zakłócenia objęły wszystkie segmenty rynku finansowego i wszystkie centra finansowe świata;
 poważne skutki dla realnej gospodarki - zaburzenia w inwestycjach, produkcji, konsumpcji, zatrudnieniu, handlu
międzynarodowym, recesje w licznych gospodarkach.
Globalny kryzys finansowy: przebieg
1. Bezpośrednia przyczyna kryzysu: pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w USA, tj. załamanie się cen
nieruchomości wywindowanych do nieracjonalnego poziomu. Na wzrost cen nieruchomości złożyły się:
 Zaciąganie kredytów hipotecznych przez nastawionych optymistycznie konsumentów.
 Ekspansja kredytowa banków, które pozyskiwały środki na kredyty hipoteczne na rynku kapitałowym (emisje
obligacji zabezpieczonych kredytami hipotecznymi – sekurytyzacja).
 Błędna (nierzetelna?) polityka agencji ratingowych wysoko oceniających w/w obligacje.
 Ekspansywna polityka pieniężna banku centralnego (niskie stopy procentowe) oraz zachęcająca do
kredytowania polityka rządu (gwarancje finansowe dla kredytów hipotecznych, nawet mało wiarygodnych
dłużników).
2.
Wybuch kryzysu: bankructwa instytucji finansowych (od 2007 r.), kryzys giełdowy, kryzys zaufania na rynku
międzybankowym ⇒załamanie popytu na rynku samochodów osobowych i innych dóbr trwałej konsumpcji ⇒wzrost
bezrobocia, recesja w całej gospodarce USA.
3.
Rozprzestrzenianie się kryzysu w skali międzynarodowej, za pośrednictwem:
 Rynku kapitałowego, ponieważ banki pochodzące z innych niż USA krajów posiadały „toksyczne” instrumenty
finansowe USA a także spadły inwestycje zagraniczne.
 Rynku walutowego, z powodu deprecjacji dolara amerykańskiego (pogorszenie konkurencyjności eksportu
innych krajów na rynek USA).
 Rynku dóbr i usług (spadek popytu w USA).
Przedsięwzięcia państw w celu złagodzenie skutków globalnego kryzysu finansowego:
 podwyższanie gwarancji w stosunku do indywidualnych wkładów bankowych.
 poddanie rynku finansowego większej kontroli
 pomoc finansowa dla instytucji finansowych, niekiedy ich renacjonalizacja.
 wsparcie finansowe dla gospodarki
Globalny kryzys finansowy: następstwa
1. Kolejna fala kryzysu spowodowana „wpompowaniem” w gospodarki dużej ilości pieniądza, czego konsekwencjami są:
inflacja i duże deficyty budżetowe.
2. Wprowadzenie globalnej koordynacji makroekonomicznej, w tym bardziej rygorystycznych norm funkcjonowania
instytucji finansowych i agencji ratingowych.
3. Zmiany w teorii ekonomii dotyczące:
 sposobu interpretacji funkcjonowania rynków
 zachowań inwestorów
 zachowań instytucji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz