Gospodarka Światowa

note /search

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 777
Wyświetleń: 5859

...GOSPODARKA ŚWIATOWA – zbiorowość podmiotów, zajmujących się działalnością gospodarczą, wzajemnie powiązanych w system międzynarodowych stosunków gospodarczych GRUPY PODMIOTÓW: • Przedsiębiorstwa krajowe • Przedsiębiorstwa międzynarodowe (korporacje, warunek: ma aktywa w co najmniej 2 kra...

Analiza bilansu płatniczego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2443

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia VI – Analiza bilansu płatniczego 1, Analiza bilansu płatniczego a) Definicja i struktura bilansu płatniczego Bilans płatniczy - zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych między rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie,    ...

Delokalizacja działalności gospodarczej w skali międzynarodowej - wykł...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1645

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia III – Delokalizacja działalności gospodarczej w skali międzynarodowej 1. Delokalizacja działalności gospodarczej w skali międzynarodowej. Delokalizacja - jest to zamierzone działanie, polegające na przeniesieniu całości lub części działalności p...

Globalna nierównowaga płatnicza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2471

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia VI – Globalna nierównowaga płatnicza 1. Globalna nierównowaga płatnicza. a) Zjawisko globalnej nierównowagi płatniczej oraz przykłady tzw. krajów nadwyżkowych i deficytowych Globalna nierównowaga płatnicza - stan permanentnego utrzymywania się...

Handel międzygałęziowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2555

Mgr . Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia 1 – Handel międzygałęziowy 1. Handel międzygałęziowy: a) Teorie (przyczyny i następstwa handlu): Teoria przewagi absolutnej – sformułowana przez

Handel wewnątrzgałęziowy - wykład - Teoria podobieństwa popytu ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2317

Mgr . Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia 2 – Handel wewnątrzgałęziowy 1. Handel wewnątrzgałęziowy. a) Przyczyny handlu dobrami jednorodnymi: Handel wewnątrzgałęziowy - kraj jednocześnie eksportuje i importuje podobne typy wyrobów. Gałęzie przemysłu wytwarzają szeroką gamę jakościow...

Konkurencyjność międzynarodowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2037

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia IV – Konkurencyjność międzynarodowa 1. Konkurencyjność międzynarodowa: Konkurencyjność Mn – zdolność kraju do wytworzenia i sprzedaży na rynkach zagranicznych dóbr, które...

Kryzysy walutowe i finansowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3199

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia VII – Kryzysy walutowe i finansowe 1. Kryzysy walutowe i finansowe a) Przyczyny i przykłady kryzysów walutowych na podstawie modeli pierwszej, drugiej i trzeciej generacji Kryzys finansowy – oznacza jednoczesne wystąpienie zaburzeń kilku eleme...

Wykład - migracje międzynarodowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3892

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia XI – Migracje międzynarodowe 1. Migracje międzynarodowe. Migracje - to przemieszczenia ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej jednostki terytorialnej. ...

Polityka handlowa - wykład - Kontyngent taryfowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1449

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia V – Polityka handlowa 1. Polityka handlowa Polityka handlowa - realizacja przez określony kraj zadań w sferze swojej wymiany handlowej z zagranicą przy zastosowaniu określonych instrumentów. Instrumenty polityki handlowej:  Taryfowe (cła) ...