Analiza bilansu płatniczego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza bilansu płatniczego - wykład - strona 1 Analiza bilansu płatniczego - wykład - strona 2 Analiza bilansu płatniczego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia VI – Analiza bilansu płatniczego
1, Analiza bilansu płatniczego
a)
Definicja i struktura bilansu płatniczego
Bilans płatniczy - zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych między rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie,
Rachunek bieżący:
Jest to zapis transakcji dotyczących przepływu dóbr, usług, dochodów i transferów między rezydentami i
nierezydentami. Na rachunek ten składają się:
 Wpływy i wydatki z tytułu eksportu i importu towarów
 Wpływy i wydatki z tytułu eksportu i importu usług
 Dochody tzn. wpływy i wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz dochodów i inwestycji
 Transfery bieżące tzn. wpływy i wydatki sektora rządowego z tytułu darów i pomocy bezzwrotnej, składek na rzecz
organizacji międzynarodowych oraz pozostałych sektorów
Rachunek kapitałowy i finansowy:
Jest to zapis transakcji aktywami finansowymi i niefinansowymi realizowanymi między rezydentami i nierezydentami.
Saldo błędów i opuszczeń:
Ujmowane są tutaj transakcje, które uchwycił wprawdzie system bankowy, ale nie daje się ich przyporządkować do żadnej z
wcześniej wymienionych grup transakcji.
Transakcje rezerwami oficjalnymi:
Obejmuje saldo zrealizowanych płatności z tytułu transakcji BC oficjalnymi rezerwami oficjalnymi.
Podstawowe zasady bilansu płatniczego:
 podwójny zapis
 musi równać się 0
b)
Podstawowe teorie bilansu płatniczego: podejście elastycznościowe, absorpcyjne, monetarne i międzyokresowe
I Podział:

Elastycznościowe
 Podstawową determinantą jest kurs walutowy
Bilans obrotów bieżących jest traktowany jako bilans handlowy
 Kurs walutowy można wykorzystać do zmiany popytu na dane produkty, co wpływa na wartość eksportu i
importu
 Gospodarka nie ma ograniczeń podażowych, przypadek kraju deficytowego: kraj więcej importuje niż eksportuje,
można zniwelować różnicę poprzez dewaluację by poprawić eksport
 Warunek Marshala – Lernera – warunek konieczny aby dewaluacja poprawiła saldo. Warunek ten spełnia się
dopiero po 6 – 9 miesiącach (nie spełnia się w krótkim okresie) - problem
| ∑

(…)

… ma być niwelowana przez rynek
i bank centralny - jest stanem przejściowym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz