Finanse międzynarodowe i bilans płatniczy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe i bilans płatniczy - wykład - strona 1 Finanse międzynarodowe i bilans płatniczy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Finanse międzynarodowe
Kurs walutowy to cena waluty obcej wyrażona w pieniądzu krajowym. Miejscem transakcji których przedmiotem są waluty krajowe jest RYNEK WALUTOWY, miejsce jest tu rozumiane umownie ponieważ chodzi o całokształt i warunki takich transakcji dokonywanych zwykle przez banki komercyjne i wyspecjalizowane agencje finansowe.
System kursów płynnych
Wyznaczany przez relację popytu i podaży, Rynek decyduje o wielkości waluty(obecnie Polska jest w tym systemie) System kursów walutowych sztywnych
Deprecjacja (waluty) to obniżka kursu walut na rynku walutowym
Aprecjacja kurs danej waluty wzmacnia się w relacji do innych walut. (przypada na jednostkę pieniądza krajowego więcej niż na jednostkę waluty obcej)
Bilans płatniczy jest zestawieniem wartości wszystkich transakcji ekonomicznych dokonanych w danym okresie między daną gospodarką krajową, przedsiębiorstwami, ludnością i rządem a zagranicą. Jest więc zestawieniem wszelkich dochodów z jednej strony ze wszystkimi wydatkami na rzecz reszty świata z drugiej strony.
Bilans płatniczy składa się z 3 rachunków: (odpowiadające im salda stanowią części składowe całego bilansu płatniczego)
rachunek obrotów bieżących zazwyczaj najważniejszą pozycją jest handel towarami, stąd bilans handlowy jest istotnym elementem zarówno dla bilansu obrotów bieżących jak i całego bilansu płatniczego. W ramach rachunku obrotów bieżących ujmuje się również wymianę usług i jednostronnych przekazów pieniężnych ludności i władz.
rachunek obrotów kapitałowych do których zalicza się przepływy inwestycji bezpośrednich osób i firm prywatnych, a także długo i krótko okresowe przepływy pieniężne (zarówno prywatne jak i rządowe)
rachunek zmian rezerw rządowych, obcych środków płatniczych i innych zasobów o charakterze rezerw
Rodzaje bilansów:
Bilans handlowy to różnica między wpływami z eksportu a wydatkami na import towarów całej gospodarki krajowej. Jeżeli wpływy przewyższają podatki = dodatni bilans handlowy lub nadwyżka eksportowa. Jeśli dochody z eksportu są niższe od płatności za import mówimy o ujemnym bilansie handlowym lub deficycie handlowym. Bilans obrotów bieżących eksport, import usług obejmuje też saldo wielkości transakcji usługowych transferów pieniężnych ludności i władz oraz ruchu dochodów z inwestycji.
Bilans obrotów kapitałowych wynik netto przepływów kapitałowych takich jak inwestycje bezpośrednie, portfelowe, kredyty bankowe krótko i długoterminowe i kredyty eksportowe
Uproszczony bilans płatniczy
Rachunek obrotów bieżących rok w mld dolarów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz