Globalna nierównowaga płatnicza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalna nierównowaga płatnicza - wykład - strona 1 Globalna nierównowaga płatnicza - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia VI – Globalna nierównowaga płatnicza
1. Globalna nierównowaga płatnicza.
a)
Zjawisko globalnej nierównowagi płatniczej oraz przykłady tzw. krajów nadwyżkowych i deficytowych
Globalna nierównowaga płatnicza - stan permanentnego utrzymywania się deficytów w jednych krajach i nadwyżek w innych na
rachunku obrotów bieżących.
Przykłady krajów nadwyżkowych:
Chiny, Japonia, kraje Bliskiego Wschodu, Niemcy, Holandia, Finlandia
Przykłady krajów deficytowych:
USA, Hiszpania, Grecja, Portugalia
b)
Przyczyny globalnej nierównowagi płatniczej
1)
Ekspansywna polityka fiskalna USA (hipoteza bliźniaczych deficytów)
Kiepski stan budżetu wpłynął na kiepskie saldo obrotów bieżących gdyż:
Zastrzeżenia:
 stopa procentowa w USA nie rośnie, tylko spada od ok. 2000 r.
 w modelu spadek salda fiskalnego powoduje spadek salda bieżącego (i na odwrót) a w rzeczywistości tak nie było.
Zmiany następowały w przeciwnych kierunkach
 Ricardiańska ekwiwalencja – zmiana oszczędności publicznych generuje taką samą zmianę oszczędności
prywatnych, ale w przeciwnym kierunku (spadek oszczędności publicznych [deficyt budżetowy] skutkuje
wzrostem oszczędności prywatnych, czyli oszczędności ogółem (S) się nie zmieniają)
ROB = S – I (Rachunek obrotów bieżących= oszczędności – inwestycje)
Zmiana po stronie oszczędności publicznych (saldo fiskalne) nie wpływa na saldo obrotów
bieżących
2)
Polityka kursowa krajów Azji Wschodniej
Chiny podnoszą konkurencyjność eksportu poprzez deprecjację waluty. Zwiększa się napływ eksportu do USA i zwiększa się
deficyt USA.
Zastrzeżenia:
 od 2006 r. waluta chińska umacnia się i nie towarzyszy temu spadek deficytu w USA.
 deficyt w handlu z Chinami stanowi ok. 1/5 całości deficytu, więc interwencje Chin raczej nie wpływają na cały
deficyt
3)
Globalna nadwyżka oszczędności
Jeśli rosną oszczędności to gdzieś musi pojawić się deficyt – jedne kraje osiągają nadwyżkę kosztem
Przyczyny nadwyżki w krajach Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej:
 Bliski Wschód: wzrost ceny surowców
innych.
Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia VI – Globalna nierównowaga płatnicza


Azja Wschodnia: motyw przezornościowy. W krajach tych jest słaby system finansowy i system zabezpieczeń
społecznych, więc ludzie gromadzą środki, by się zabezpieczyć na przyszłość.
Fala restrukturyzacji przedsiębiorstw na świecie – wzrost oszczędności przedsiębiorstw
Zastrzeżenia:
 Hipoteza nic nie mówi o inwestycjach, a przecież ROB=S-I
 W obszarze oszczędności mamy opis krajów nadwyżkowych. Nie ma nic o krajach deficytowych
 Hipoteza dotyczy źródeł kapitału, a nie mówi nic, dlaczego płynie on akurat do USA
4)
Wzrost produktywności w USA
Od połowy lat 90’ w USA miał miejsce dynamiczny wzrost produktywności, gdyż była rewolucja w
technologii, poprawa wydajności pracy.
Zastrzeżenia:
 Brak mowy o oszczędnościach
 Hipoteza wyjaśnia, dokąd płynie kapitał, ale nie wiemy skąd płynie
 W 2000 r. pękła bańka internetowa, więc entuzjazm zagranicznych inwestorów zmniejszył się, a mimo to
nastąpiła eskalacja deficytu w USA
 Kapitał teoretycznie powinien płynąć w formie BIZ, a napływ BIZ zmniejszył się
Globalna nierównowaga płatnicza jest zjawiskiem groźnym, gdyż:
 Kapitał płynie z krajów biednych do bogatych. Powoduje to większy rozdźwięk rozwojowy. Również dla krajów bogatych jest to
kłopot
Jak można zmniejszyć globalną nierównowagę płatniczą?
 Zmniejszyć deficyt budżetowy w USA. Jednak jest to niemożliwe w tak dużej skali. Nawet jeśli doszłoby do spadku, to dolar jest
walutą rezerwową i kapitał wciąż płynąłby do USA
 Wywrzeć presję na Chiny, by chińska waluta umacniała się
 Poprawić system finansowy Chin i system zabezpieczeń społecznych
 Zmiana systemu rezerw walutowych na świecie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz