Rynek kaapitałowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kaapitałowy - wykład - strona 1 Rynek kaapitałowy - wykład - strona 2 Rynek kaapitałowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:


23.10.2012
Rachunek kapitałowy -druga cześć bilansu płatniczego; rejestruje napływ i odpływ kapitału z gospodarki danego kraju, pod pojęciem kapitału rozumiemy kapitał pieniężny i przepływy kapitału pieniężnego w następujących formach:
Depozyty międzynarodowe- obywatele firm danego kraju mogą lokować własne oszczędności w bankach zagranicznych zamiast w bankach krajowych, mamy do czynienia z odpływem funduszy pieniężnych za granicę i to jest rejestrowane. Z drugiej strony obywatele i firmy zagraniczne mogą w bankach krajowych lokować własne oszczędności i wtedy mamy do czynienia z napływem kapitału funduszy pieniężnych do danego kraju. W stosunkach gospodarczych jest tak, że w danym kraju ma miejsce sytuacja taka ze więcej napływa depozytów niż napływa( np. Szwajcaria- bo jest to kraj słynący z uczciwości i przezorności bankowej) do tej pory w bankach szwajcarskich pozostają pieniądze osób zmarłych dawno temu. Obywatele Polscy lokują więcej za granicą, niżeli ktoś inny u nas w Polsce. Kredyty międzynarodowe-czyli zagraniczne, zaciągają podmioty krajowe jak gospodarstwa domowe i firmy, ale inne podmioty krajowe udzielają kredytów zagranicznych. Każda gospodarka znajduje się na różnym trybie rozwoju, wiec jedne gospodarki udzielają więcej kredytów, a inne przyjmują więcej kredytów z za granicy.
Inwestycje portfelowe- portfolio investment, to specyficzny rodzaj przepływu środków pieniężnych związany z zakupem papierów wartościowych. Mianowicie, papierami wartościowymi są obligacje różnego rodzaju i akcje. W danej gospodarce kraju są oferowane do sprzedaży obligacje ( sprzedaż obligacji -emitujący podmiot , czy skarb państwa czy bank czy firma, zaciąga w ten sposób pożyczkę. Istota obligacji polega na tym że emitujący papieru wartościowego przyrzeka że nabywca tej obligacji za rok lub 2 wypłaci wynagrodzenie zwane oprocentowaniem w wysokości 10%. Emitujący chce pozyskać pieniądze sprzedając ją, a kupujący liczy na to że osiągnie zysk dodatkowy, ten zysk sprawia że obligacje nazywamy papierem wartościowym, bo są one właśnie dochodem dodatkowym. Kupujemy bo liczymy na wypogodzenie w postaci oprocentowania. W gospodarce danego kraju obligacje mogą kupować podmioty krajowe i podmioty zagraniczne. W związku z tym podmioty zagraniczne które chcą kupić obligacje, transferują środki pieniężne. Kupno obligacji krajowej przez zagranicznego inwestora, nazywane jest inwestycją portfelową w związku z historycznymi uwarunkowaniami. Proces gospodarowania polega na tym, że w różnych państwach oferowane są obligacje do kupna (Grecja emitowała obligacje i wszyscy wierzyli że Grecja wykupi te obligacje zgodnie z umową ,kwota podstawowa+ procent, ale nie wykupili ich i dlatego są w kryzysie), Grekom pożyczały firmy i banki z europy zachodniej( Niemcy, Wlk. Brytania, Francja). Polskie podmioty też kupują obligacje zagraniczne, np. od państw strefy euro, czy obligacje emitowane przez USA, więc bilansie płatniczym polski inwestycje portfelowe mamy napływ kapitału i odpływ kapitału.


(…)

… zagraniczne, np. od państw strefy euro, czy obligacje emitowane przez USA, więc bilansie płatniczym polski inwestycje portfelowe mamy napływ kapitału i odpływ kapitału.
Inwestycje bezpośrednie- BIZ-to przepływ kapitału produkcyjnego, dokonywany przez przedsiębiorstwa międzynarodowe, przepływ kapitału produkcyjnego polega na budowie za granicą przedsiębiorstw produkcyjnych, na budowie od nowa albo kupowaniu przedsiębiorstw za granicą. Proces gospodarowania polega na tym, że jedne przedsiębiorstwa buduj ą za granicą swoje filie i oddziały i muszą dokonać transferu kapitału, aby mieć środki na zbudowanie zakładu produkcyjnego. Zagraniczne przedsiębiorstwa też transferują kapitał za granicę. Inwestycje bezpośrednie za granicą-
Rachunek kapitałowy to zestawienie 4 form przepływu kapitału.
Napływ kapitału oznaczany…
… z państwem wysoko i słabo rozwiniętym, j. kolonializm historycznie występujący, ale również współcześnie są takie przypadki, np. neokolonializm-symbol nie ekwiwalentnej wymiany. Handel Sprawiedliwy-Fair Trade-problem podziału korzyści między wszystkich w wymianie międzynarodowej.
Co robić lub jaką prowadzić politykę aby dany kraj lub jego gospodarka ograniczało straty i maksymalizowało korzyści?- dotyczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz