Konsekwencje deficytu budżetowego i długu publicznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2086
Wyświetleń: 7805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsekwencje deficytu budżetowego i długu publicznego - strona 1 Konsekwencje deficytu budżetowego i długu publicznego - strona 2 Konsekwencje deficytu budżetowego i długu publicznego - strona 3

Fragment notatki:

Jakie są konsekwencje deficytu budżetowego i długu publicznego?
Makroekonomiczne konsekwencje deficytu budżetowego:
Ryzyko monetyzacji deficytu (przyspieszenie procesów inflacyjnych)
Niebezpieczeństwo eksplozywnego narastania długu publicznego i kosztów jego obsługi w wyniku wpadnięcia w tzw. pułapkę zadłużenia.
Absorpcję oszczędności prywatnych ograniczającą inwestycje prywatne decydujące o wzroście gospodarczym
Wywoływanie efektu wypychania
Wzrost rynkowych stóp procentowych- może to spowodować rosnące koszty kredytów
Negatywny wpływ na saldo rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym- mowa tu o efekcie deficytów bliźniaczych.
Negatywny sygnał dla światowych rynków finansowych.
DEFICYT A PRZYSZŁE CIĘŻARY PODATKOWE:
Podniesienie podatków oznacza że koszty ograniczenia nierównowagi w finansach publicznych SA dzielone między miliony podatników.
Im wieksza jest liczba osób między które państwo dzieli koszt ograniczenia nierównowagi w finansach publicznych, tym mniej jest on dotkliwy dla pojedynczych osób.
Prawdą jest że dochody ludzi po opłaceniu podwyższonych podatków spadają, ale niewiele.
Efekt
Protesty przeciwko podwyżce podatków, jeżeli w ogóle się pojawią, są zwykle mniej gwałtowne niż przeciwko cięciom w wydatkach publicznych.
DEFICYT A NIERÓWNOŚCI W DOCHODACH
Odsetki od długu publicznego zaciągniętego przez państwo na pokrycie deficytu trafiają do osób, które pożyczyły swoje pieniądze państwu, a więc zazwyczaj do osób zamożnych (tj. dysponujących nadwyżkami finansowymi w stosunku do bieżących potrzeb)
Podatki, które państwo ściąga na opłacenie odsetek od długu publicznego obciążają wszystkich- w tym najbiedniejszych.
Podatki rosną także dlatego, że deficyt zwiększa rozpiętość dochodów a ludzie nie lubią dużych nierówności.
Politykom łatwiej udaje się uzyskać poparcie dla podwyżek podatków dla najbogatszych, które mają zmniejszyć nierówności dochodowe.
Podniesienie podatków płaconych przez osoby zamożne nie poprawia sytuacji osób ubogich, wprost przeciwnie- często ją pogarsza!!!
DEFICYT A STRUKTURA WYDATKÓW PUBLICZNYCH
Rosnące koszty obsługi długu publicznego- w wyniku chronicznego deficytu- w szybszym tempie niż łączny dochód wypracowany w gosp. zaczynają wypychać wydatki publiczne na inne cele.
W pierwszej kolejności ograniczone są wydatki na dobra takie jak drogi lub podstawowe badanie naukowe które przynoszą korzyści nie tylko bezpośrednim użytkownikom oraz potencjalnie sprzyjają rozwojowi. Presja na utrzymanie tych wydatków nie jest zbyt silna.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz