Zarządzanie długiem publicznym

note /search

Budżet - pojecie, historia, zasady bud_etowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1043

Budżet: - plan finansowy, który stanowi podstawę działalności podmiotów państwowych w następnym roku budżetowym - akt prawny autoryzowany przez parlament - zestawienie wydatków i dochodów niezależnie od szczebla struktury polityczno- administracyjnych. - zestawienie dochodów i wydatków na cele p...

Dług Skarbu Państwa - Dług EDP a PDP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2352

DLUG SKARBU PAŃSTWA -dług sektora rządowego, dług sektora samorządowego, dług sektora ubezpieczeń społecznych Najważniejsze różnice pomiędzy długiem EDP a PDP - do roku 2006 w Polsce do wskaźnika PDP wliczano wielkość przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji publicznych (w tym zakresie...

Dług konwencjonalny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1652

Formalne zobowiązania o charakterze bezpośrednim (czyli tzw. dług konwencjonalny): - są uregulowane prawnie (prawo finansów publicznych) i rachunkowo - ich poziom znany jest co do wysokości (która jest wyrażona wartością nominalna długu) i terminu spłaty w okresie planowania bieżącego i przyszłych...

Dług publiczny - przegląd definicji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1715

Dług publiczny- przegląd definicji - Encyklopedia Brittanica: - Dług publiczny to zobowiązania władz publicznych - w polskich opracowaniach zakres długu publicznego jest różnie określany, nieraz niesłusznie zawężany. S. Owsiak, S. Marciniak, Internetowa Encyklopedia PWN, Ustawa o finansach public...

Definicja deficytu budżetowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

DEFICYT BUDŻETOWY - deficyt budżetowy to różnica między wydatkami a dochodami, dotyczy jednego roku fiskalnego (kalendarzowego) - Na koniec roku deficyt powiększa dług publiczny - Deficyt może powstawać z konieczności obsługi długu publicznego. ETAPY PRZYWRACANIA RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ: I ETAP: P...

Kanały tłumaczące deficyty budżetowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784

Kanały tłumaczące deficyty budżetowe: PIERWSZY KANAŁ Zakłada płynność kursu walutowego oraz swobodny przepływ kapitału- syt. Gosp. otwartej Utrzymanie przez państwo wysokiego deficytu budżetowego- wzrost stopy procentowej jako...

Konsekwencje deficytu budżetowego i długu publicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 2191
Wyświetleń: 8078

Jakie są konsekwencje deficytu budżetowego i długu publicznego? Makroekonomiczne konsekwencje deficytu budżetowego: Ryzyko monetyzacji deficytu (przyspieszenie procesów inflacyjnych) Niebezpieczeństwo eksplozywnego narastania długu publicznego i kosztów jego obsługi w wyniku wpadnięcia w tzw. puł...

Metody finansowania deficytu budżetowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1204

METODY FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO (ZACIĄGANIA DŁUGU PUBLICZNEGO) Dylematy władz publicznych: - podnosić podatki? - pożyczać? Sprzedawać? - dokonywać cięć w wydatkach? Pożyczki publiczne: Wybór pożyczek podyktowany jest: Antycypowaniem dochodów, co do których istnieje głębokie przekonan...

Przyczyny powstania długu publicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1680

ZARZĄDZANIE DŁUGIEM PUBLICZNYM Wykład, 22.02.2011 DEFICYT BUDŻETOWY Deficyt jest jednym z czynników sprawczych długu publicznego. Deficyt jest ujmowany i liczony w różny sposób, co rodzi nieścisłości i niedomówienia. Pojęcie długu publicznego wiąże się z: -podmiotami zobowiązań - z przyczynami...

Rodzaje cząstkowe salda budżetowego - salda bieżące i kapitałowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2023

RODZAJE CZĄSTKOWE SALDA BUDŻETOWEGO- SALDA BIEŻĄCE I KAPITAŁOWE (MAJĄTKOWE) -nawiązują w sensie metodycznym do ujęcia klasycznego salda budżetu - podział ten opiera się na podziale dochodów i wydatków na bieżące i kapitałowe - saldo bieżące określa różnicę miedzy bieżącymi dochodami i wydatkami ...