Dług konwencjonalny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dług konwencjonalny - strona 1 Dług konwencjonalny - strona 2

Fragment notatki:

Formalne zobowiązania o charakterze bezpośrednim (czyli tzw. dług konwencjonalny):
- są uregulowane prawnie (prawo finansów publicznych) i rachunkowo
- ich poziom znany jest co do wysokości (która jest wyrażona wartością nominalna długu) i terminu spłaty w okresie planowania bieżącego i przyszłych budżetów - to najczęściej zadłużenie wynikające z finansowania aktualnego deficytu budżetowego oraz refinansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań bezpośrednich za pomocą kredytów (pożyczek) czy emisji papierów wartościowych
- zobowiązania te stanowią zazwyczaj podstawowy wskaźnik oceny stanu finansów publicznych
- wskaźnik ten często podlega także regułom ograniczającym wzrost zadłużenia publicznego o zasięgu krajowym i ponadnarodowym. Dług konwencjonalny- klasyfikacje:
Z punktu widzenia podmiotu wyróżnia się:
- zadłużenie zaciągane przez dane centralne, które zwane jest długiem karbu Państwa,
- zadłużenie zaciągane przez władze lokalne (lub tez regionalne), które zwane jest długiem samorządowych (lub lokalnym),
- zadłużenie zaciągane przez inne jednostki zaliczane do sektora publicznego.
2) według kryterium czasu dług dzieli się na:
- krótkoterminowy- zaciągany najczęściej do jednego roku (co oznacza, że może być spłacony z bieżących wpływów)
- długoterminowy- z terminem spłaty powyżej jednego roku (obecnie wiele krajów zaciąga zobowiązania na okres nawet 30- i 50- letni)
3) ze względu na źródło finansowania
- dług krajowy, zaciągany na rynku krajowym i w walucie krajowej
dług zagraniczny, zaciągany na rynku zagranicznym i w walucie innego państwa.
Dług o charakterze formalnym, ale potencjalnym:
- dotyczy zobowiązań, które są zaciągane przez władze publiczne wg reguł zawartych w obowiązującym prawie, najczęściej w postaci gwarancji (poręczeń) publicznych.
- ze względu na przyjęte konwencje rachunkowe zobowiązania zaciągnięte przez Skarb Państwa lub inne jednostki publiczne z tytułu udzielonych gwarancji (np. kredytowych) nie są uwzględniane w oficjalnych wskaźnikach zadłużenia (mimo że ewentualne wpływy z tytułu ich finansowania mogą obciążyć bieżący lub przyszły budżet)
-w celu ograniczenia ryzyka związanego z potencjalnym długiem postulat wprowadzenia pełnej sprawozdawczości w tym zakresie, a także ustanowienie pozabudżetowego systemu finansowania wypłat ze zgromadzonych opłat prowizyjnych uiszczanych przez beneficjentów gwarancji publicznych.
Dług o charakterze deklaratywnym
- bardzo wysoki poziom ryzyka fiskalnego
- brak umocowania prawnego
- ryzyko potęguje fakt, że przyszła wartość tego typu zobowiązań jest trudna do wyliczenia i często opiera się na przybliżonych szacunkach ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz