Dług publiczny - przegląd definicji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dług publiczny - przegląd definicji - strona 1 Dług publiczny - przegląd definicji - strona 2 Dług publiczny - przegląd definicji - strona 3

Fragment notatki:

Dług publiczny- przegląd definicji
- Encyklopedia Brittanica: - Dług publiczny to zobowiązania władz publicznych
- w polskich opracowaniach zakres długu publicznego jest różnie określany, nieraz niesłusznie zawężany.
S. Owsiak, S. Marciniak, Internetowa Encyklopedia PWN, Ustawa o finansach publicznych, E. Chojna- Duch, A. Borodo. - poruszają watek długu w polskiej literaturze.
CO ROZUMIEMY PRZEZ POJĘCIE `WŁADZA PUBLICZNA' I `ZOBOWIĄZANIA'?
Przez władzę publiczną powinno się rozumieć te podmioty (jednostki), za zobowiązania których bierze odpowiedzialność władza publiczna. W języku angielskim używa się zamiennie jako synonimy termin `dług władzy publicznej' oraz `dług publiczny'.
Zobowiązania to są różnego rodzaju tytuły i instrumenty finansowe, które składają się na tzw. dług publiczny. Jedną z bardziej trafnych definicji długu publicznego formułuje Owsiak, według którego dług publiczny określa się najczęściej jako finansowe zobowiązanie władz publicznych (państwowych i samorządowych) z tytułu zaciągniętych pożyczek. Przyczynami powstania długu publicznego wg Owsiaka mogą być jednak także skutki innej działalności władz publicznych (np. przymusowe wywłaszczenie mienia na zasadach odpłatności czy też zobowiązania odszkodowawcze powstałe na mocy orzeczeń sądów). Pojęcie długu publicznego często jest zawężane tylko i wyłącznie do władz państwowych i przykładowo S. Marciniak definiuje dług publiczny jako finansowe zobowiązania władzy państwowej z tytułu zaciąganych pożyczek na pokrycie deficytów budżetowych. Według Internetowej Encyklopedii PWN z kolei dług publiczny to zadłużenie państwa obejmujące zobowiązania wierzycieli (krajowych i zagranicznych), które wynikają z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych oraz uzyskiwanych przez Skarb Państwa kredytów bankowych (także pożyczek) zaciąganych w innych państwach.
Często błędy w definiowaniu długu publicznego wiążą się z niewłaściwym interpretowaniem terminów z języka angielskiego. Chodzi przede wszystkim o tłumaczenie sformułowania `goverment debt'. Często jest to tłumaczone jako `zadłużenie państwa' (rządu), podczas gdy pierwotne i podstawowe znaczenie samego terminu `goverment' w publikacjach anglojęzycznych oznacza `władzę publiczną' a nie samo `państwo'. Definicję bazująca o ustawie o finansach publicznych sformułowała również E. Chojna- Duch. Według niej dług publiczny to łączne finansowe zobowiązanie podmiotów sektora publicznego z tytułu zróżnicowanych z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia zdarzeń finansowych, a przede wszystkim niedoborów powstających w wyniku finansowania nadwyżki wydatków nad dochodami skumulowanych w poprzednich okresach. Zobowiązania te powinny uwzględniać ich konsolidację, czyli wyeliminowanie wzajemnych przepływów finansowych między tymi podmiotami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz