Dług Skarbu Państwa - Dług EDP a PDP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dług Skarbu Państwa - Dług EDP a PDP - strona 1 Dług Skarbu Państwa - Dług EDP a PDP - strona 2 Dług Skarbu Państwa - Dług EDP a PDP - strona 3

Fragment notatki:

DLUG SKARBU PAŃSTWA
-dług sektora rządowego, dług sektora samorządowego, dług sektora ubezpieczeń społecznych
Najważniejsze różnice pomiędzy długiem EDP a PDP
- do roku 2006 w Polsce do wskaźnika PDP wliczano wielkość przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji publicznych (w tym zakresie zasady zostały ujednolicone)
- do marca 2007 Polska zaliczała aktywa finansowe OFE do sektora general goverment (w tym zakresie zasady zostały ujednolicone)
- zobowiązania zaciągane w ramach Krajowego Funduszu Drogowego w Polsce nie są zaliczane do zadłużenia, Eurostat z kolei zalicza KFD i FK do sektora general goverment (krajowa definicja długu publicznego jest zatem nieco węższa od unijnej)
- zobowiązania wymagalne zaliczane są do tytułów złożonych w ramach metodyki polskiej, a nie unijnej.
PDP A ZOBOWIĄZANIA WOBEC SYSTEMU EMERYTALNEGO W POLSCE
Źródła finansowania systemu emerytalnego z budżetu państwa:
- dotacja budżetowa do FUS (wydatek budżetowy powiększający deficyt budżetowy finansowany długiem)
- refundacja składek do OFE (pierwotnie wydatek budżetowy, od 2003 pozycja rozchodów budżetu państwa pokrywana z przychodów z prywatyzacji oraz przychodów ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku finansowym)
Eurostat zalicza refundację do wydatków powiększających deficyt!
Zarządzanie długiem publicznym
- jest traktowane ogólnie jako pewna integralna część szeroko pojętego długu publicznego
- zarządzanie długiem publicznym realizuje przyjęte założenia rządowe (dlatego też klasyfikowane jest jako część polityki budżetowej państwa)
Fundament polityki długu publicznego
- odejście od klasycznej doktryny skarbowości czyli równowagi budżetowej i przyjęcie keynesowskiej teorii interwencjonizmu państwowego.
Pojęcie zarządzania długiem publicznym:
- ujęcie makroekonomiczne- spojrzenie szerokie biorące pod uwagę politykę monetarną państwa.
- ujęcie mikroekonomiczne
Ujęcie makroekonomiczne:
Polityka zarządzania długiem publicznym wpisana jest w szeroki zakres zadłużenia władz centralnych, wywołując makroekonomiczne skutki o charakterze pieniężnym i gospodarczym
- celem polityki zarządzania długiem publicznym powinno być zatem wyznaczenie w ramach celu stabilności finansowej i gospodarczej państwa
- Wymaga to ścisłej koordynacji zarządzania długiem z polityką budżetową oraz polityką monetarną.
Ujęcie mikroekonomiczne (operacyjne):
Zarządzanie długiem publicznym to szeroki zakres działań operacyjnych, które są podejmowane na rynku instrumentów skarbowych nakierowanych na realizację przyjętych celów (kosztu i ryzyka), a wykorzystywanych przez specjalnie powołaną instytucję, działająca w imieniu i pod nadzorem władz centralnych.


(…)

… związane z zadłużeniem) albo wręcz wpływać na poziom stóp procentowych lub zwiększać płynność rynku tuż przed aukcją (przetargiem) instrumentów skarbowych w celu uzyskania lepszych ceni niższych kosztów finansowania. W obu tych przypadkach realizacja nałożonych na bank centralny zadań nie jest optymalna. Kolejną wadą modelu bankowego mogą być pojawiające się podejrzenia dotyczące wykorzystywania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz