Budżet państwa - polityka budżetowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - polityka budżetowa - strona 1 Budżet państwa - polityka budżetowa - strona 2 Budżet państwa - polityka budżetowa - strona 3

Fragment notatki:

BUDŻET PAŃSTWA Pojęcia Polityka budżetowa Dług i deficyt budżetowy Budżet Polski Krzywa Laffera Budżety innych krajów Pojęcia Budżet państwa - to plan finansowy państwa, zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatków rządowych, sporządzone przez rząd (projekt budżetu) i zatwierdzone (po wprowadzeniu ewentualnych poprawek) przez parlament, najczęściej w formie ustawy budżetowej. Deficyt budżetowy sektora publicznego - niedobór dochodów sektora publicznego w stosunku do wydatków (nadwyżka wydatków nad dochodami). Zrównoważony budżet - wydatki są równe dochodom Dług publiczny - suma zobowiązań sektora publicznego (państwo, samorządy) wobec wierzycieli- skumulowane deficyty budżetowe Polityka fiskalna, polityka budżetowa - ogół decyzji rządu dotyczących wydatków i podatków. Obsługa długu - spłacanie odsetek od długu Budżet pierwotny - liczony bez obsługi długu Redystrybucja - wtórny podział dochodów społeczeństwa dokonujący się za pośrednictwem budżetu państwa. Przebiega wielopłaszczyznowo i polega na obciążeniu działalności gospodarczej oraz dochodów wszystkich podmiotów gospodarczych różnymi rodzajami podatków i opłat, stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorządy lokalne) na osoby fizyczne i prawne. Podatki pośrednie - płacone od zawieranych transakcji - wpływają na ceny (VAT akcyza, obrotowy) Mogą być ad valorem - od wartości towary lub ilościowe płacone od sztuki towaru Podatki bezpośrednie - płacone od dochodów (CIT, PIT) Art. 9. Sektor finansów publicznych tworzą: 1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 3) jednostki budżetowe; 4) samorządowe zakłady budżetowe; 5) agencje wykonawcze; 6) instytucje gospodarki budżetowej; 7) państwowe fundusze celowe; 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 11) uczelnie publiczne; 12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;

(…)

… • pierwsze czytanie musi odbyć się na posiedzeniu Sejmu •projekt kierowany jest w całości do Komisji Finansów Publicznych •nie jest dopuszczalne ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidzianego w projekcie ustawy budżetowej •prezydent ma 7 dni na podpisanie ustawy budżetowej, nie ma prawa weta •Trybunał Konstytucyjny obowiązany jest do wydania orzeczenia nie później niż w terminie 2…
… przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, gdy zawiodą inne metody oddłużania.
Klub Londyński - nieformalne stowarzyszenie ok. 500 banków komercyjnych, powstałe w 1976 r. w celu restrukturyzacji zadłużenia poszczególnych państw-dłużników. Jest to organizacja podobna do Klubu Paryskiego, jednak w przeciwieństwie do niego zrzeszająca prywatnych przedsiębiorców.
Obligacje Brady'ego to długoterminowe instrumenty na które zamienione zostało zadłużenie kilkunastu krajów (Meksyku, Filipin, Kostaryki, Jordanii, Bułgarii Brazylii, Argentyny, Dominikany, Ekwadoru, Urugwaju, Wenezueli i Polski) wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Londyńskim. Ich nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego sekretarza Skarbu z administracji G. Busha, który zaproponował sposób rozwiązania problemu zadłużeniowego, polegający na redukcji części…
… podażowy oraz osłabienie bodźców do unikania opodatkowania zdecydowały o zwiększeniu dynamiki wzrostu dochodów, a tym samym rozszerzenia bazy podatkowej. Przeciwnicy szkoły ekonomii podaży przekonywali, że wzrost udziału ludzi bogatych w przychodach podatkowych wynikał raczej z ich obaw co do utrzymania się korzystnych stawek w dłuższej perspektywie i efektu spekulacyjnego. Oczekując podwyżek stawek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz