REZERWY BUDŻETOWE I DEFICYT BUDŻETOWY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
REZERWY BUDŻETOWE I DEFICYT BUDŻETOWY - strona 1 REZERWY BUDŻETOWE I DEFICYT BUDŻETOWY - strona 2

Fragment notatki:

REZERWY BUDŻETOWE Rezerwy budżetowe. To planowane w budżecie kredyty na nieprzewidziane wydatki budżetowe; wykorzystywane w trakcie realizacji budżetu na dofinansowanie zadań w nim ujętych lub zadań dodatkowych, których potrzeba finansowania pojawia się w toku wykonywania budżetu; wysokość rezerw budżetowych ustala się corocznie w ustawach budżetowych.
RODZAJE: Rezerwy Ogólne - to środki obligatoryjne nie mającego ustawowo określonego przeznaczenia. Dysponuje nimi RM która może upoważnić Prezesa RM lub MF do rozporządzenia nimi. Rezerwa ogólna może być przeznaczona na nieprzewidziane w budżecie wydatki (np. sfinansowanie kontyngentu policyjnego podczas misji Policyjne UE w Bośni i Hercegowinie), nie może ona być przy tym większa niż 0,2% ogółu wydatków budżetu. MF Rezerwy Celowe - to środki fakultatywne mające ustawowo określony cel ewentualny. Dysponuje nimi RM, która może upoważnić MF działającego w porozumieniu z innymi ministrami do rozporządzenia nimi. Z kolei rezerwami celowymi przenaczonymi na zwiększenie wymagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych dysponuje RM. Nie mogą one przekroczyć 5% ogółu wydatków budżetu. Rezerwy celowe mogą być tworzone z przeznaczeniem na: Wydatki, których źródłem finansowania są środki zagraniczne (bezzwrotne i zwrotne) Wydatki związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej UE Wydatki określone odrębnymi ustawami (np. na podwyżkę wynagrodzeń) DEFICYT BUDŻETOWY RODZAJE: Deficyt Budżetu Państwa Deficyt Sektora Finansów Publicznych DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA To nadwyżka wydatków budżetowych względem dochodów budżetowych. Źródłami finansowania deficytu budżetowego mogą być kredyty bankowe udzielane przez bank centralny, emisja papierów wartościowych (obligacji, weksli, bonów skarbowych), podwyższenie stopy podatkowej , prywatyzacja mienia Skarbu Państwa , a w ostateczności dodatkowa emisja pieniądza . DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH To nadwyżka wydatków publicznych względem dochodów publicznych powiększonych o bezzwrotne środki ze źródeł zagranicznych i środki z funduszy strukturalnych oraz funduszy spójności. Obejmuje on: deficyt budżetowy , deficyty samorządów , deficyty innych podmiotów sektora finansów publicznych (np. państwowych funduszy celowych - FUS, FP)
WIELKOŚĆ DEFICYTU BUDŻETOWEGO:
Wielkość deficytu budżetowego uregulowana jest przepisami unijnymi w świetle których deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3% PKB. Z kolei dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB. Nadzór nad wielkością długu i deficytu sprawuje Komisja Europejska. Dokonuje ona oceny zadłużenia na podstawie: a) stosunku rzeczywistego deficytu względem PKB b) stosunku rzeczywistego długu względem PKB. Następnie w przypadku stwierdzenia nadmiernego deficytu/długu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz