Finanse publiczne-test3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne-test3 - strona 1 Finanse publiczne-test3 - strona 2 Finanse publiczne-test3 - strona 3

Fragment notatki:

Do finansów publicznych na mocy „nowej” ustawy o fin publ nie należą: - jednostki badawczo-rozwojowe - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - banki
Jednostki budżetowe: - są to jednostki organizacyjne sektora finansów publ nieposiadające osobowości prawnej - pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu państwa lub budżetu JST - rozliczają się budżetem metodą brutto - pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych
Instytucja gospodarki budżetowej może być utworzona przez: - ministra - szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - wojewodę
Nowa ustawa o fin publ przewiduje funkcjonowanie: - funduszy motywacyjnych - jednostek budżetowych - państwowych zakładów budżetowych - rachunków dochodów własnych - gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych
Instytucja gospodarki budżetowej: - odpłatnie wykonuje zadania - pokrywa koszty działalności oraz zobowiązania z uzyskanych przychodów - realizuje zadania publiczne - pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu państwa
Osobowość prawną na mocy „nowej” ustawy o fin publ posiadają: - instytucje gospodarki budżetowej od momentu wpisu do KRS - fundusze celowe - jednostki budżetowe - agencje wykonawcze
Państwowe jednostki budżetowe, dla których ustanowiono odrębne przepisy (art. 139 ust. 2): - Kancelaria Sejmu - Kancelaria Senatu - Najwyższa Izba Kontroli - Rzecznik Praw Obywatelskich
Dochody na wydzielonym rachunku mogą gromadzić: - samorządowe jednostki budżetowe działające na mocy ustawy o systemie oświaty - wszystkie jednostki budżetowe - państwowe jednostki budżetowe działające na mocy ustawy o systemie oświaty - państwowe jednostki budżetowe mające poza granicami RP nadzorowane przez ministra właściwego spraw zagranicznych
Państwowy fundusz celowy na mocy „nowej” ustawy o fin publ: - jest tworzony na mocy odrębnej ustawy - może działać jako osoba prawna - stanowi wyodrębniony rachunek bankowy - jedyne źródło jego przychodów może stanowić dotacja z budżetu państwa
Wpływy z prywatyzacji są ujmowane jako: - dochody budżetu państwa - przychody budżetu państwa - daniny publiczne
Deficyt budżetu państwa w 2008r. w relacji do PKB wynosił: - 2% PKB - 5% PKB - 24,3 mld zł - 20%
Dochody budżetu państwa wynosiły w 2008r. w relacji do PKB około: - 30% - 25% - 20% - 15% - 10%
Deficyt budżetu środków europejskich: - jest wliczany do deficytu budżetu państwa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz