Wykład - Produkt globalny i dochód narodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Produkt globalny i dochód narodowy - strona 1 Wykład - Produkt globalny i dochód narodowy - strona 2

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Katarzyna Nagel
Wykład 1
Produkt globalny i dochód narodowy:
produkt narodowy, dochód narodowy;
rachunek dochodu narodowego;
system rachunkowości społecznej;
produkt narodowy brutto, nominalny i realny;
produkt narodowy brutto jako miernik działalności gospodarczej.
Równowaga makroekonomiczna:
popyt globalny (funkcja konsumpcji i funkcja oszczędności);
czynniki warunkujące popyt konsumpcyjny i inwestycyjny;
równowaga na rynkach dóbr i pieniądza;
popyt i podaż globalna.
Ekonomiczna struktura dochodów i wydatków budżetowych:
źródła i formy dochodów publicznych;
przeznaczenie i formy wydatków publicznych;
znaczenie równowagi między dochodem i wydatkami publicznymi;
dochody i wydatki publiczne jako instrument polityki budżetowej.
System budżetowy i gospodarka budżetem państwa:
pojęcie budżetu państwa;
cechy budżetu państwa;
funkcje budżetu państwa;
podmioty państwowej gospodarki budżetowej.
Równowaga budżetowa:
istota równowagi budżetowej;
czynniki równowagi budżetowej;
mechanizm powstawania deficytu budżetowego;
równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych.
Deficyt budżetowy i dług publiczny:
ekonomiczna istota deficytu budżetowego i długu publicznego;
rodzaje długu publicznego;
przyczyny powstawania długu publicznego;
zasady zarządzania długiem publicznym.
Polityka fiskalna:
istota i cele polityki fiskalnej;
narzędzia polityki fiskalnej;
aktywa i pasywa polityki fiskalnej;
problem racjonalnej polityki fiskalnej.
Rola państwa w gospodarce rynkowej:
powstanie i rozwój gospodarczej interwencji państwa;
zakres ekonomicznej działalności rządu;
wydatki i wpływy budżetowe.
Wahania koniunktury:
przebieg i cykl gospodarczy;
fazy cyklu gospodarczego;
przyczyny cykliczności gospodarki;
rodzaje wahań cyklicznych;
łagodzenie amplitudy wahań koniunkturalnych.
Teoria wzrostu gospodarczego:
czynniki wpływające na wzrost gospodarczy (bezpośrednie i pośrednie);
podstawowe warunki rozwoju gospodarczego;
modele wzrostu gospodarczego (dwuczynnikowy, model Kaleckiego).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz