Polityka fiskalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna  - strona 1 Polityka fiskalna  - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 9 – Polityka fiskalna R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 420-450 • co to jest polityka fiskalna? – ogół decyzji rządu dotyczący wydatków i podatków, jest częścią polityki finansowej państwa,  której podstawowymi zadaniami są: o redystrybucja dochodów o stabilizacja gospodarki – wykorzystywanie dochodów i wydatków budżetu państwa do pobudzania lub hamowania  aktywności gospodarki odpowiednio do potrzeb wynikających z przebiegu cyklu gospodarczego • budżet państwa a popyt globalny (strona dochodowa i wydatkowa) o aktywna polityka fiskalna  ekspansywna – państwo poprzez zwiększanie własnych wydatków, obniżanie kwot płaconych podatków  lub jedno i drugie równocześnie pobudza niedostateczny popyt globalny, co wpływa na uaktywnienie  procesów gospodarczych i wzrost dochodu narodowego  restrykcyjna – nadmierny popyt globalny jest ograniczany przez zmniejszenie wydatków budżetowych,  podwyższenie podatków lub obydwa te instrumenty • budżet państwa – plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa o funkcje budżetu:  fiskalna – gromadzenie dochodów budżetowych (pochodzących głównie z podatków) umożliwiających  utrzymanie aparatu państwowego oraz realizację określonych zadań  redystrybucyjna – dokonywanie pożądanych zmian w dochodzie narodowym  stymulacyjna – oddziaływanie dochodów budżetu państwa na życie gospodarcze i społeczne o system podatkowy – określenie podmiotów polegających opodatkowaniu, rodzaju podatków, wysokości stawek  podatkowych, ulg i zwolnień podatkowych oraz kształtowanie wydatków zgodnie z potrzebami państwa o budżet to inaczej dochody i wydatki centralnych władz państwowych, władz lokalnych i ubezpieczeń społecznych  – obecnie zaobserwuje się większą aktywność budżetową organów lokalnych niż centralnych o zasady polityki budżetowej  zasada rocznego budżetowania – plan dochodów i wydatków musi obejmować jeden rok  zasada zupełności – budżet obejmuje wszystkie wydatki i dochody  zasada jedności – budżet państwa powinien tworzyć jedną całość, tzn. wszystkie jego elementy  powinny być zawarte w jednym zestawieniu  zasada jawności – budżet powinien być poddany do publicznej wiadomości  zasada równowagi budżetowej – polega a dążeniu do tego, żeby bieżące dochody z podatków i innych  źródeł napływające do budżetu centralnego były wystarczające do pokrycia płatności za produkty i  usługi finansowane przez rząd, płatności transferowych i inne wydatki budżetowe o

(…)

… – jedna stopa podatkowa

podatek progresywny – im większe dochody, tym większy podatek

podatek degresywny – im większy dochód, tym mniejszy podatek

cła

dochody ze sprzedaży prywatyzowanych przedsiębiorstw

opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i inne
o
wydatki budżetu państwa

związane z tradycyjnym pełnieniem przez państwo funkcji obronnych, administracyjnych, wymiaru
sprawiedliwości itd.

wydatki…
… dotyczące długu publicznego, deficytu budżetowego, inflacji, długoterminowych stóp
procentowych oraz uczestnictwa w Europejskim Systemie Walutowym, które muszą być spełnione przez państwa
biorące udział w tworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej w Unii Europejskiej

inflacja – średnia stopa inflacji w roku poprzedzającym badanie nie może być wyższa niż 1,5 punktu
procentowego średniej inflacji w trzech…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz