Finanse - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 3 - strona 1 Finanse - wykład 3 - strona 2 Finanse - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Trochę makroekonomii
Polityka pieniężna i polityka fiskalna2
Podmioty prowadzące politykę  Polityka pieniężna prowadzona jest przez bank centralny
 Polityka fiskalna prowadzona jest przez rząd3
Polityka pieniężna
 Polityka pieniężna w kraju rozwiniętym ze zliberalizowanymi przepływami kapitałowymi dysponuje tylko jednym instrumentem - stopą procentową
 Przy nie w pełni zliberalizowanych przepływach kapitałowych może jeszcze oddziaływać na kurs walutowy4
Polityka fiskalno-budżetowa
 To polityka określonego kształtowania dochodów i wydatków państwa
 Fiskus - skarb cesarski
 Celem polityki fiskalnej może być zapewnianie pełnego zatrudnienia, ale też regulowanie rozmiarów popytu w celu zapobiegania inflacji5
Zadania polityki fiskalnej
 Redystrybucyjne - ingerencja bezpośrednia w rozkład dochodów (podatki, transfery) lub pośrednia
 alokacyjne - wpływa na rozkład środków między sektorami, wewnątrz sektorów
 stabilizacyjna - zapewnienie wzrostu gospodarczego (stabilność cen, wysokie zatrudnienie, zrównoważony bilans płatniczy)6
Narzędzia polityki fiskalnej
 Zmiana stawek i struktury podatków
 zmiana struktury wydatków (szczególnie wydatki inwestycyjne)
 korekta deficytu i redukcja długu publicznego7
Budżet państwa
 Plan finansowy obejmujący dochody i wydatki oraz przychody i rozchody
 Uchwalany na rok budżetowy8
Dochody i wydatki budżetu
 Deficyt budżetowy  Nadwyżka budżetowa
Dochody Wydatki Dochody Wydatki
deficyt nadwyżka9
Rodzaje wydatków budżetowych
 Dotacje i subwencje
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 Wydatki bieżące na jednostki budżetowe
 Wydatki kapitałowe
 Rozliczenia z bankami
 Obsługa długu publicznego10
Rodzaje dochodów budżetowych
 BEZZWROTNE
- podatki
- opłaty
 ZWROTNE
- pożyczki
- lokaty budżetowe
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz