Polityka pieniężna i fiskalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna i fiskalna - strona 1 Polityka pieniężna i fiskalna - strona 2 Polityka pieniężna i fiskalna - strona 3

Fragment notatki:


Dobiesław Tymoczko, Finanse, Polityka pieniężna i fiskalna
Politykę pieniężną prowadzi bank centralny, a fiskalną rząd.
- Polityka pieniężna w kraju rozwiniętym ze zliberalizowanymi przepływami kapitałowymi dysponuje tylko jednym instrumentem - stopą procentową
- Przy nie w pełni zliberalizowanych przepływach kapitałowych może jeszcze oddziaływać na kurs walutowy.
Polityka fiskalna - to polityka określonego kształtowania dochodów i wydatków państwa
Celem tej polityki może być zapewnianie pełnego zatrudnienia, ale też regulowanie rozmiarów popytu w celu zapobiegania inflacji.
- deficyt budżetowy
Zadania: Redystrybucyjne - ingerencja bezpośrednia w rozkład dochodów (podatki, transfery) lub pośrednia
Alokacyjne - wpływa na rozkład środków między sektorami i wewnątrz ich
Stabilizacyjna - zapewnienie wzrostu gospodarczego (stabilność cen, wysokie zatrudnienie, zrównoważony bilans płatniczy)
Narzędzia polityki fiskalnej: Zmiana stawek i struktury podatków
Zmiana struktury wydatków (szczególnie inwestycyjne)
Korekta deficytu i redukcja długu publicznego
Wydatki sztywne = prawnie zdeterminowane (obsługa długu publicznego, emerytury)
Sektory:
Rządowy
Samorządowy
Ubezpieczeń społecznych
Budżet państwa - plan finansowy obejmujący dochody i wydatki oraz przychody i rozchody
Uchwalany jest na rok budżetowy.
Może występować deficyt lub nadwyżka budżetowa
Rodzaje deficytu budżetowego:
- rzeczywisty: faktyczna różnica między wydatkami i dochodami
- strukturalny: wielkości symulowane, gdy dochody i wydatki są realizowane przy pełnym wykorzystaniu możliwości wytwórczych gospodarki
- cykliczny: w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego
Automatyczny stabilizator koniunktury = budżet poprzez wzrost deficytu budżetowego
-sovereign wealth fund - Norwegia
Rodzaje wydatków budżetowych :
- dotacje, subwencje
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki bieżące na jednostki budżetowe
-wydatki kapitałowe
-rozliczenia z bankami
-obsługa długu publicznego
Dochody budżetowe: Bezzwrotne: -podatki
-opłaty
Zwrotne: -pożyczki
-lokaty budżetowe
Podatek - przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne pieniężne świadczenie o charakterze ogólnym nakładane jednostronnie przez związek publiczno-prawny (najczęściej państwo)
KLASYFIKACJA PODATKÓW PRZEDMIOTOWYCH - majątkowe (np. nabycie praw majątkowych, od stanu majątku, od przyrostu majątku)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz