POLITYKA FISKALNA - Automatyczne Stabilizatory Koniunktury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3164
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLITYKA FISKALNA - Automatyczne Stabilizatory Koniunktury - strona 1 POLITYKA FISKALNA - Automatyczne Stabilizatory Koniunktury - strona 2 POLITYKA FISKALNA - Automatyczne Stabilizatory Koniunktury - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: POLITYKA FISKALNA
1. POLITYKA FISKALNA - /rozumiana jako polityka budżetowa/ rozumiana jest jako dobór źródeł i metod gromadzenia dochodów publicznych, jak też kierunków i sposobów realizacji wydatków publicznych dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, ustalonych przez właściwe organy publiczne, zarówno państwowe, jak i samorządowe. 2. Podział z uwagi na podmioty
budżetowa polityka fiskalna
polityka gospodarki pozabudżetowej
polityka fiskalna funduszy celowych
Polityka fiskalna jest bardzo silnie uzależniona od ustrojowych form politycznych i gospodarczych, które wyznaczają kompetencje i dopuszczalne ramy działania organów publicznych jak też sposoby funkcjonowania niepublicznych jednostek gospodarujących, czyli podmiotów prywatnych. PF jest ściśle powiązana z polityką pieniężną (inaczej: polityką monetarną) a także z polityką społeczną i gospodarczą państwa.
Podstawowy cel polityki budżetowej (fiskalnej): MINIMALIZACJA DEFICYTU BUDŻETOWEGO
równowaga bilansu płatniczego podstawowe stopy procentowe
Polityka fiskalna a polityka pieniężna?
2. Podział z uwagi na funkcje finansów publicznych:
polityka fiskalna stabilizacyjna
polityka fiskalna alokacyjna
polityka fiskalna redystrybucyjna
W gospodarce rynkowej największy nacisk kładzie się na politykę stabilizacyjną.
POLITYKA FISKALNA STABILIZACYJNA
AKTYWNA (dyskrecjonalna) PASYWNA (oparta na ASK) ASK - Automatyczne Stabilizatory Koniunktury to zmiany w wydatkach i dochodach publicznych, następujące bez ciągłej kontroli i podejmowania decyzji przez Rząd, a więc automatycznie następuje wygładzanie przebiegu cyklu koniunkturalnego. Wśród dochodów publicznych funkcje ASK spełniają progresywne podatki dochodowe (PIT) oraz podatki od wartości sprzedaży (VAT). Podatki te automatycznie reagują na zmiany sytuacji gospodarczej, w kierunku wyzwalania przeciwstawnych impulsów. Wśród wydatków publicznych funkcję ASK spełniają tylko wydatki na walkę z bezrobociem. ASK przeciwdziałają zakłóceniom równowagi gospodarczej, ale też utrudniają jej przywrócenie, gdy się już pojawi nierównowaga, stad też należy stosować instrumenty polityki dyskrecjonalnej (aktywnej).
Polityka dyskrecjonalna polega przede wszystkim na tym, ze organy publiczne, w tym głównie Rząd, stosują ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz