Polityka fiskalna - Fiskalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna - Fiskalizm - strona 1 Polityka fiskalna - Fiskalizm - strona 2 Polityka fiskalna - Fiskalizm - strona 3

Fragment notatki:

Polityka fiskalna (budżetowa)
Fiskalizm - polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu osiągnięcia jak największych wpływów.
Nadmierny fiskalizm - nadmierne opodatkowanie przez państwo.
Wyróżniamy dwie odmiany polityki (elementy interwencjonizmu państwowego):
polityka fiskalna
polityka monetarna
Przyczyny interwencjonizmu państwowego:
Państwo musi wyręczać rynek w dystrybucji dóbr i usług publicznych (oświata, opieka, wymiar sprawiedliwości)
Konieczność aktywnej roli państwa w kształtowaniu stanu środowiska naturalnego.
Aktywna rola gospodarcza państwa w sytuacjach kryzysowych (wspomaganie finansowe dużych przedsiębiorstw), np. finansowanie stopnia wodnego Nieszawa - Ciechocinek
Kapitałochłonne przedsięwzięcia o dużej skali, których realizacja leży zarówno w interesie państwa jak i podmiotów prywatnych, np. autostrady
Interwencjonizm zatem polega na realizowaniu przez państwo aktywnej polityki fiskalnej (budżetowej) i monetarnej (pieniężnej).
Polityka fiskalna to aktywne działanie państwa za pośrednictwem podatków, wydatków budżetowych i wielkości deficytu budżetowego w celu osiągnięcia wysokiego poziomu zatrudnienia, produkcji i dochodu narodowego. Polityka fiskalna jest jednym z elementów polityki stabilizacyjnej państwa.
Stabilizacja, czyli utrzymanie na wysokim poziomie wzrostu gospodarczego.
Elementy polityki stabilizacyjnej (w wymiarze budżetowym)
System podatkowy
Poziom wydatków publicznych
Wielkość deficytu budżetowego (nadwyżka wydatków nad dochodami budżetowymi) jako element zwiększający popyt globalny
Wielkość długu publicznego
Elementy polityki stabilizacyjnej (w wymiarze budżetowym)
System podatkowy - jest to najbardziej czuły punkt dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Właściwy system podatkowy to jeden z najważniejszych elementów w gospodarce.
Poziom wydatków publicznych - położenie większego nakładu na wydatki (podatki) pośrednie niż bezpośrednie.
Istotne jest w budżecie jak układa się struktura wydatków:
Y = C + I + G + NX
Wielkość deficytu budżetu państwa
Element deficytu budżetowego jako narzędzie polityki fiskalnej może być wykorzystywany tylko w określonych granicach. Następstwem stosowania polityki deficytowej jest dług publiczny. Dzieli się na krajowy i zagraniczny.
Za bezpieczną granicę deficytu budżetowego uważa się 2,5% PKB, a długu publicznego 60% PKB.

(…)

… gospodarcza może się drastycznie zmienić.
Struktura wydatków i dochody budżetu:
dochody podatkowe budżetu - 85%
podatki pośrednie - 50%
podatki bezpośrednie - 35%
- podatek dochodowy od osób prawnych - 10%
dochody nie podatkowe - 15% (dochody z opłat administracyjnych, kary, grzywny, cła, dochody z prywatyzacji gospodarki)
Struktura wydatków budżetowych:
ubezpieczenie społeczne
finanse (obsługa długu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz