Wykład - Mnożnik w gospodarce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Podstawy makroekonomii dr Katarzyna Nagel
Wykład 6
Mnożnik w gospodarce
Mnożnik inwestycyjny
Przeciętne stopa opodatkowania
gdzie:
t - przeciętne stopa opodatkowania
T - wielkość wpływu
Y - wielkość dochodu
Drugi wariant mnożnika
Dowód:
MPC = 0,7, t1= 0,2, t2= 0,3
Zwiększenie stopy opodatkowania zmniejszyło wielkość mnożnika.
Trzeci wariant mnożnika
Krańcowa skłonność do importu MPI oznacza sytuację określoną wielkością ile z każdego dodatkowego dochodu narodowego gospodarka jest skłonna importować.
Polityka fiskalna (budżetowa)
Fiskalizm - polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu osiągnięcia jak największych wpływów.
Nadmierny fiskalizm - nadmierne opodatkowanie przez państwo.
Wyróżniamy dwie odmiany polityki (elementy interwencjonizmu państwowego):
polityka fiskalna
polityka monetarna
Przyczyny interwencjonizmu państwowego:
Państwo musi wyręczać rynek w dystrybucji dóbr i usług publicznych (oświata, opieka, wymiar sprawiedliwości)
Konieczność aktywnej roli państwa w kształtowaniu stanu środowiska naturalnego.
Aktywna rola gospodarcza państwa w sytuacjach kryzysowych (wspomaganie finansowe dużych przedsiębiorstw), np. finansowanie stopnia wodnego Nieszawa - Ciechocinek
Kapitałochłonne przedsięwzięcia o dużej skali, których realizacja leży zarówno w interesie państwa jak i podmiotów prywatnych, np. autostrady
Interwencjonizm zatem polega na realizowaniu przez państwo aktywnej polityki fiskalnej (budżetowej) i monetarnej (pieniężnej).
Polityka fiskalna to aktywne działanie państwa za pośrednictwem podatków, wydatków budżetowych i wielkości deficytu budżetowego w celu osiągnięcia wysokiego poziomu zatrudnienia, produkcji i dochodu narodowego. Polityka fiskalna jest jednym z elementów polityki stabilizacyjnej państwa.
Stabilizacja, czyli utrzymanie na wysokim poziomie wzrostu gospodarczego.
Elementy polityki stabilizacyjnej (w wymiarze budżetowym)
System podatkowy
Poziom wydatków publicznych
Wielkość deficytu budżetowego (nadwyżka wydatków nad dochodami budżetowymi) jako element zwiększający popyt globalny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz