Wykład - globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny - strona 1 Wykład - globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny - strona 2 Wykład - globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny - strona 3

Fragment notatki:

22. GLOBALNY POPYT, POLITYKA FISKALNA I HANDEL ZAGRANICZNY
PODSTAWOWE POJĘCIA
Polityka fiskalna - decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków.
Polityka stabilizacyjna - obejmuje działania rządu zmierzające do utrzymania poziomu produkcji, tak aby PNB był blisko poziomu zapewniającego pełne wykorzystanie czynników wytwórczych (pełne zatrudnienie).
Deficyt budżetowy - nadwyżka wydatków państwa nad jego dochodami. Państwo finansuje zwykle swój deficyt, zapożyczając się u społeczeństwa poprzez sprzedaż obligacji. 
DŁUG PUBLICZNY (narodowy) - suma pozostałych do spłacenia pożyczek państwowych
Udział państwa w ruchu okrężnym - państwo włącza się do ruchu okrężnego poprzez zakup dóbr i usług ( wydatki państwa G zwiększają łączny popyt), oraz poprzez ściąganie podatków Td i Te (pomniejszonych o transfery zasiłków [B]) które sprawiają, że dochody rozporządzalne są mniejsze od dochodu i produktu narodowego.
Rys. 21.1
DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY(YD) to dochód narodowy (Y ≡ C + I + G) pomniejszony o podatki netto (NT)
YD = Y - NT = Y - tY = Y(1 - t)
Podatki netto (NT) - podatki minus transfery (B) Stopa procentowa ( t ) - np. jeśli podatki wynoszą 20 % dochodu narodowego to stopa = 0,2
WPŁYW WYDATKÓW PAŃSTWOWYCH ( G ) NA POZIOM PRODUKCJI Wzrost G wywołuje wzrost poziomu produktu społecznego odpowiadającego warunkom równowagi ( linia 45 ) o wielkość równą iloczynowi mnożnika i przyrostu G. w czasie recesji, gdy równowaga następuje na niskim poziomie produkcji, wzrost wydatków państwa (G) podwyższa łączny popyt i poziom produkcji zapewniający równowagę.
Rys. 21.3
WPŁYW WYDATKÓW NETTO ( NT) NA POZIOM PRODUKCJI Zwiększenie stopy opodatkowania netto obniża poziom produkcji zapewniający równowagę, a obniżenie stopy opodatkowania netto prowadzi do ustalenia poziomu równowagi (linia 45) na wyższym poziomie produkcji.
Stopa podatków netto t wzrasta, gdy:
rząd podnosi podatki bezpośrednie rząd ogranicza stopę subsydiów, np. zasiłki za bezrobotnych Rys. 21.4
POŁĄCZONY EFEKT WYDATKÓW PAŃSTWOWYCH I OPODATKOWANIA
Mnożnik zrównoważonego budżetu - oznacza że wzrost wydatków państwa, któremu towarzyszy taki sam wzrost podatków, powoduje zwiększenie produkcji.
DZIAŁANIE MNOŻNIKA PRZY PROPORCJONALNYCH PODATKACH KSK' (krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu narodowego) = KSK (1 - t )

(…)

…:
Jednak, jeśli dług będzie zbyt duży w stosunku do PNB to rząd może zdecydować się na zwiększenie stopy opodatkowania, aby pokryć ten dług, co może wywołać zaburzenia w gospodarce.
Wysokie zadłużenie może spowodować nadmierny deficyt, który rząd będzie mógł sfinansować wyłącznie poprzez zaciąganie kolejnych pożyczek bądź druk pieniędzy (groźba hiperinflacji)
WPŁYW HANDLU ZAGRANICZNEGO NA DOCHÓD
Bilans handlowy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz