Budżet i polityka fiskalna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet i polityka fiskalna - wykład - strona 1

Fragment notatki:

BUDŻET I POLITYKA FISKALNA
Dla kraju A dane są następujące informacje: funkcja konsumpcji C=200 + 0,8YD, funkcja inwestycji I=80, wydatki państwa G=150, a stopa podatkowa t=0,25. oblicz poziom konsumpcji w warunkach równowagi,
jeżeli dodatkowo wiadomo, że NX=90, oblicz dochód równoważący gospodarkę otwartą. Dla pewnej gospodarki dane są informacje: funkcja konsumpcji C=90 + 0,8YD, funkcja inwestycji I=100, wydatki państwa G=200, a stopa podatkowa t=0,25. Oblicz poziom dochodu w równowadze. Załóżmy, że wydatki państwa G=600 mld zł, podatki T=0,5Y, transfery F=0,3Y, poziom cen P=1. Deficyt budżetowy D=2000 mld zł, przy stopie procentowej r=0,1. Oblicz ile wynosi:
deficyt rzeczywisty, jeżeli produkcja realna Y=3000 mld zł,
deficyt strukturalny, jeżeli produkcja potencjalna Yp=3500 mld zł, deficyt cykliczny w punkcie b) zadania. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany wielkości długu publicznego. Na jej podstawie ustal:
saldo budżetu w latach 1999-2005,
w których latach w kraju notowana była nadwyżka budżetowa, a w których deficyt budżetowy?
Rok
Dług publiczny
(w mld zł)
Saldo budżetu
(w mld zł)
1999
245
2000
270
2001
285
2002
295
2003
290
2004
310
2005
340
Wydatki rządowe na dobra i usługi wynoszą 200 mld zł. Płatności transferowe kształtują się na poziomie 10% dochodu narodowego, zaś stopa podatków bezpośrednich jest równa 20%:
przedstaw graficznie wydatki rządowe G i krzywą podatków netto NT,
przy jakim poziomie dochodu narodowego budżet państwa jest zrównoważony, przy jakim poziomie dochodu narodowego występuje deficyt budżetowy,
przy jakim poziomie dochodu narodowego występuje nadwyżka budżetowa,
jakie byłoby saldo budżetu, gdyby dochód narodowy wyniósł 2500 mld zł. Dlaczego dług publiczny jest najpowszechniej stosowaną metodą finansowania deficytu budżetowego?
Przedstaw charakter polityki finansowej wyjaśniając co oznacza polityka:
ekspansywna i restrykcyjna,
aktywna i pasywna.
Przedstaw dochody i wydatki budżetu państwa w Polsce na podstawie obowiązującej ustawy budżetowej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz